Bli medlem

Välkommen till Flygledarveteranerna

En förening med glada återseenden ☺


Vår förening bildades 1986 med syfte att främja gemenskap och kamratskap mellan medlemmarna och följa utvecklingen inom luftfarten i allmänhet samt flygsäkerheten i synnerhet. Detta genom att vidmakthålla och stärka goda kontakter mellan föreningen och medlemmarnas tidigare arbetsplatser inom luftfarten samt att bidra till vårdande av våra traditioner inom flygsäkerhetstjänsten.


En av våra aktiviteter är årsmötet i mitten av mars månad, som genomförs i samband med en kryssning till Åland.

En annan återkommande aktivitet är höstmötet som äger rum någonstans i Sverige över ett dygn under perioden september – oktober. Till våra möten bjuder vi in någon intressant föreläsare som berättar om aktuellt ämne. Till våra träffar hör naturligtvis förtäring av god mat och dryck till rabatterade priser.

Att vara medlem i Flygledarveteranerna ger möjlighet till många goda möten och glada skratt tillsammans med tidigare arbetskamrater.


Bli medlem när du fyller 55 år.


Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 250 kr som sätts in på PG 627534-1. Ange namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.


Kontaktpersoner är:

   

Roger Elsborg, ordförande: 0708-342 187

Lasse Stenberg, kassör: 070-98 16 063

Karin Anghus, sekreterare:070-96 60 942

Bror Bruzell, ledamot:073-51 63 264


Webmaster:

               

Lasse Hedblom webmaster@flvet.seE-post veteranerna:    flvet@flvet.se