Senaste nytt samt kallelser

Hej!


Dags att inkassera årsavgiften 2020.


Sätt in 250:- på pg 627534-1.


Vänligen och fortsatt GOTT NYTT ÅR

 

Lasse Stenberg
KALLELSE/INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 3-4 MARS 2020

 

Lokal: Ombord på Birka Paradise!

 

Anmälan enligt nedan:

 

Du betalar 400 kr för delad hyttplats (notera med vem Du avser dela hytt).

 

700 kr om Du önskar egen hytt. I priset ingår även en tre-rätters supé, frukost

 

och någon dryck i konferensen samt kaffe dag 2.

 

SENASTE INBETALNINGSDAG 5 FEBRUARI PÅ PG 627534-1.

 

 

Till Båten/Terminalen: T-bana eller buss till Slussen. Samling senast kl. 15.30.

Ombordstigning kl. 16.00, därefter samling i konferensen. Supé kl. 17.30.

Återkomst den 4 mars kl. 14.00 HA LEGITIMATION TILLGÄNGLIG!!

 

 

Birka har egna bussar t.o.r. terminalen från flera orter. Om Du önskar plats på bussen meddela detta vi inbetalningen.

 

OBS! Före detta arbetskamrater (FS) kommer att särskilt inbjudas till middagen samt föredrag dag 2!

 

För info kontakta kassören tfn: 0709-816063 eller via mejl larste42@gmail.com.

 

VILL DU FISK HA SOM HUVUDRÄTT VID SUPÉN, MEDDELA VID INBETALNING.Senaste Nytt


Info 5/2019
Veteraner, aktuell information.

 

Julen står återigen för dörren. Barndomens vita jular med mycket snö i vart fall i Gävleområdet på 50-talet är ersatta med regn och blötsnö i Uppsala. Det är ju modernt idag och tala om klimatets förändringar. En del vetenskapare säger si, andra så. Som lekman är det svårt veta exakt vad som gäller. Klart är dock några reflektioner:

 

1) Inrikesflyget i Sverige minskade i år. Riktade uppmaningar om att sluta flyga inrikes samt även utrikes bidrog säkert till minskningen.

2) Den psykiska ohälsan hos unga ökar dramatiskt.

3) Otryggheten i samhället ökar.

De två första punkterna går antagligen att kopplas till klimatångest. Om man som vissa ungdomar tror att jorden kommer att gå under inom kort och att det inte är någon idé att gå i skolan kan detta vara en förklaring till psykiskt mående. Punkten tre överlåter jag till envar att fundera över. Även här kan viss psykologisk effekt spåras.  Klart är dock att denna fråga måste lösas politiskt samt att stora resurser från myndigheterna måste till för att vända trenden.

4) Alla tecken pekar på att vi är på väg in i en lågkonjunktur.  Detta tillsammans med minskade flygresor drabbar även LFV med lägre intäkter. Hur Flygledarveteranerna drabbas är ju upp till var och en att fundera över. Vi håller i gång föreningen som vi alltid gjort. Hur vi kommer att kunna sponsra våra medlemmar återstår att se.

 

Nog av elände. I år skedde vårt höstmöte i Sala 1--2 oktober. Besök skedde i silvergruvan på 150-meters nivån. Där vi fick en inblick i det arbete som bedrevs där på 1500–1600-talet. Ett hårt arbete som innebar att gruvarbetarna inte blev så gamla. En jämförelse mot dagens arbete gör att man får perspektiv. Återigen ett givande höstmöte i gamla kollegors lag.  Bildbevis på detta finner ni på vår hemsida fl-vet.se.  Flygledarveteranernas Facebok-sida har nu många medlemmar med bakgrund inom ATS. Jag är tillsammans med Britt-Marie administratör för sidan. Tanken är att vi -inom denna slutna grupp bestående av kamrater från flygtrafiktjänsten skall kunna informera om begivenheter, träffar händelser, inlägg m.m.  

 

Vårt medlemsantal krymper även i år. För några år sedan var medlemsantalet över 300. Dock blir vi nu sakta färre. I den ålder som veteranerna befinner sig i finns givetvis en åldersmässigt tapp. Problemet består i att vi inte lyckas få nya medlemmar. Vi avser lyfta frågan på vårt nästa årsmöte. Vi har som bekant bjudit in Flygledarassistenter (Fs) och f.d. Fs som fyllt 55 år eller mer. Tanken med detta är att se vilket intresse som föreligger från denna kategori.

 

Vi i Flygledarveteranerna fortsätter att   följa utvecklingen inom luftfarten. Vi veteraner har ju varit med länge och kan sätta vissa skeenden i ett perspektiv. Vi minns vakanserna förr i tiden.  Då löstes detta med mycket ÖT samt hemvakter. Nu verkar det på nytt uppstå luckor i bemanningen vid våra ATS. En del kollegor flyttar utomlands, några säger helt enkelt upp sig hellre än att flytta till Stockholm och RTC. Huruvida dessa nutida vakanser går att lösa får tiden utvisa. En annan stor fråga är ju vad införandet av Remote TWR får för konsekvenser för kåren. SAAB:s försäljning har kommit igång även till andra länder.  Kommer detta falla väl ut? Måste det för att ge ekonomi i investeringen innebära multioperationer, dvs två eller flera flygplatser sköts av en operatör. På vår tid fick FL-kåren veta att sammanslagning av positioner skulle undvikas. Här vill man systemmässigt slå ihop arbetspositioner. Vad säger transportstyrelsen? En annan fråga som finns är bristen på FL-kompetens. Detta kommer att inverka både i det operativa livet samt på HK. I LFV styrelse där strategiska beslut fattas är den enda som vet vad det innebär att vara FL fackets representant. Bra eller dåligt? Behövs inte mer fackkunskap i ledningen?

 

Flygledarveteranerna kommer att fortsätta med vår bevakning av de skeenden som pågår. Vi veteraner önskar vidmakthålla ett historiskt perspektiv samt att bidra till vårdande av flygtrafiktjänstens traditioner. Detta har blivit allt svårare efter den uppdelning av operatörer som skett.     

                        

Vi åldersrika som sitter på läktaren kan inte annat än betrakta nuvarande skeende med vemod samt förundran.

 

Styrelsen önskar medlemmarna en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2020.

 

Uppsala 2019-12-18

Mvh


Styrelsen/ Roger