Info 7 2020


Info 7/2020


OBS! Info 5 och 6 har gått ut som mail och brev till de medlemmar som inte kunnat läsa dem på Facebook!
Veteraner, aktuell information.

 

Vi har nu under några månader levt i en mycket annorlunda situation. Vi veteraner har varit med ett tag men har inte på långa vägar upplevt det vi nu står inför. Skall inte tynga er med någon statistik. Det är uppenbart för alla vad som sker i vårt land och i världen. De ekonomiska konsekvenserna som till slut kommer att drabba vårt samhälle är svåra att överblicka. Sannolikt kommer vi att drabbas av omprioriteringar, kostnadsökningar samt slitningar i kommuner och regioner på grund av kostnader i samband med Covid-19, arbetslöshet m.m. Huruvida vi uppnår ett nytt normalläge igen samt hur detta kommer att slå på hela vårt samhälle återstår att se. Klart är enligt min mening att det kommer att bli stora skillnader.

 

Vi som veteraner behöver inte oroa oss för vårt arbete. Vi har levt i en tid då alla kurvor pekat uppåt vilket gör nuvarande situation svår att greppa. Många av oss har dock känt av oron inför den allmänna osäkerheten i samhället. De flesta av oss har ju barn och barnbarn som kan komma att påverkas.

 

Vad händer i vår förening? Folkhälsomyndigheten (FHM) har ännu inte lyft på restriktionerna för vår ålderskategori. Osäkerhet råder om restriktionerna kommer att ändras eller hävas eller t.om. bli mera restriktiva. Viss tillbakagång i reserestriktioner främst utrikes kommer och går. Mot bakgrund av detta har styrelsen via ett styrelsemöte per telefon den 12 augusti fattat följande beslut:

 

Vårt höstmöte kommer inte att bli av. Vi känner oss bundna av de rekommendationer som FHM uttalar. Vi hoppas att ni medlemmar har förståelse för beslutet. Vi intar ett föreningsmässigt ”väntläge”. Vad som kommer att hända i en framtid vet vi just nu inte. Vi åldersrika som sitter på läktaren kan inte annat än betrakta nuvarande skeende med vemod samt stor förundran. Vi hoppas på en snar återgång till ett ”normalläge”. Vi satsar på att   komma igång med vår verksamhet inför vårt 35-årsjubileum nästa år. Nu håller vi kontakt med er medlemmar i vår förening genom mail, brev samt en facebook- grupp.

 

Sköt om er och hoppas på en snar återgång snarast till ett läge utan Covid-19.

 

Uppsala 17 augusti

För styrelsen i Flygledarveteranerna genom/                     

Roger