Info 5 2018

Info 5/2018Då var det dags igen. Julen står vid dörren. Personligen tycker jag åren går fortare fram än när man arbetade. I sinnet lever föreställningen kvar att det inte var så länge sedan vi firade jul 2017.


I år ser det ut som om vi får en vit jul även i mellan-Sverige. Kommer ihåg mina vintrar i Gävletrakten på 50-talet. Där kom vintern tidigt. Mycket snö, skidåkning samt skridskoåkning varje dag. Hur länge får vi behålla snön denna vinter?


Ett givande höstmöte gick av stapeln den 9-10 oktober. Bildbevis på detta finner ni på vår hemsida fl-vet.se. Vår fotograf Carlotto har satt samman ett bildkollage från tillställningen. Detta finner ni nu på hemsidan.


Flygledarveteranerna har även startat en Facebok-sida. Det är Britt-Marie som skapat sidan. Jag har blivit administratör tillsammans med Britt-Marie. Tanken är att vi  inom denna slutna grupp bestående av kamrater från flygtrafiktjänsten skall kunna informera om begivenheter, träffar händelser m.m. Mycket snabbt har vi fått 123 medlemmar. Måste säga att det är ett mycket snabbt sätt att ge information. Det tar sällan längre tid en cirka en minut innan vi får svar på ett inlägg på sidan.


Vårt medlemsantal krymper. Vi blir sakta färre. Vi försöker dock rekrytera medlemmar hela tiden. Vid vårt styrelsemöte den 22 november på Bromma diskuterades framtiden. Vi beslöt där att till vårt nästa årsmöte bjuda in Flygledarassistenter (Fs) och f.d. Fs som fyllt 55 år eller mer. Tanken med detta är att se vilket intresse som föreligger från dessa. I en förlängning kommer styrelsen via en proposition till årsmötet föreslå att Fs genom associering till flygledarveteranerna skall kunna bli medlemmar. Mer om detta kommer via kallelsen till årsmötet.


Vi i Flygledarveteranerna fortsätter attfölja utvecklingen inom luftfarten. Detta sker genom att bevaka skeenden samt att vidmakthålla och stärka goda kontakter mellan föreningen och medlemmarnas tidigare arbetsplatser inom luftfarten. Vi vill vidmakthålla ett historiskt perspektiv  samt att bidra till vårdande av flygtrafiktjänstens traditioner inom flygsäkerhetstjänsten, detta blir svårare efter den uppdelning av tjänster samt operatörer som skett.                                     


Flygledarveteranerna kommer att fortsätta med vår bevakning av de skeenden som pågår. Vi gamlingar som sitter på läktaren kan inte annat än betrakta nuvarande skeende med vemod samt förundran.


Styrelsen önskar medlemmarna en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2019.


Uppsala 2018-12-18

Mvh

Styrelsen/ Roger