Info 4 2020

Info 4/2020


Veteraner, aktuell information.


Hej! Hoppas ni alla mår bra och inte drabbats av Covid-19. I dessa extraordinära tider kan det kännas tungt att leva upp till Folkhälsomyndighetens krav om social åtskillnad. Jag kommer inte repetera alla dessa, ni vet nog i alla fall vad jag menar. En reflektion som jag känner är att vi 70-plussare blivit marginaliserade. En stilla förhoppning är att vi slipper en 2:a våg och att ett vaccin snart blir framtaget.

 

Många av er är ju inne på Flygledarveteranernas Facebook-sida. Där finns en hel del att läsa. Information från medlemmar, berättelser samt hälsningar från gamla arbetskamrater. Även en hel del annat smått och gott från vår styrelse via mig finns där. Om ni ej är med där, se till att anmäla ert deltagande på sidan. Eftersom en del av er inte finns på Facebook kommer här en kort sammanfattning.

Vad händer i LFV?

Styrelsen i LFV har/kommer att besluta sig för en konsolidering av den operativa verksamheten i vårt land. Frågan blir då om hur den samlade ACC-produktionen skall se ut. Detta har varit aktuellt tidigare. För några år sedan var det aktuellt att reducera antalet ACC i Europa, nu i Coronatiderna tas detta antagligen upp igen.  

Vad kan vi förvänta oss i vårt land? Blir det samlad ACC-produktion i Malmö samt TMC-produktion i Stockholm? Vi veteraner som varit med under resans gång kommer ihåg då det fanns 4 ACC i vårt land. Dessa blev sedan 3 och därefter två. Göteborgs ACC samt Sundsvalls ACC lades under vånda ned. Vi kommer även ihåg när man ville gå från två till ett ACC under lika stor vånda. Nu verkar det som det gamla konceptet som varit aktuellt med ACC i Malmö samt ett stort TMC i Stockholm återigen kommer att läggas fram (min tolkning).

 

Bakgrunden till det hela är givetvis det enorma tapp som skett hos flygbolag pga. näst intill noll passagerare. Detta drabbar givetvis LFV med kraftigt reducerade intäkter. Även om nu staten sent omsider ställer upp med bidrag till LFV verksamhet återstår det att se hur långt detta räcker. Vid det analysarbete som pågår i LFV:s styrelse där man spår ett scenario som troligen går ut på att flygverksamheten kommer att återhämta sig tidigast 2021-22 och då till ca 70% av tidigare verksamhet. Ledningen måste då arbeta med dessa ingångar och en reducering av antalet tjänster kan då bli aktuellt. Om man då kan konstatera arbetsbrist och om inte man kommer igång med flygandet/resandet har man flaggat för att ca 60-talet tjänster skall bort. Förhandlingar samt kretsning föregår uppsägningarna. Detta kan ta sin tid.

 

Den mycket stora omvälvning som nu sker pga. ett virus innebärande att flygverksamheten står inför stora utmaningar för att återupprätta en nödvändig och viktig infrastruktur och som ingen vet hur detta landar blir något att bevaka. Den nedgång som skett över världen i resande samt reduktion av flygverksamhet är något miljörörelsen inte ens varit i närheten av att åstadkomma.

 

Sköt om er och hoppas på en återgång snarast till ett läge utan Covid-19.

Uppsala 8 juli 2020 i någorlunda avskildhet.

 

Hjärtliga Hälsningar                        

Roger