Info 4 2019


Info 4/2019Veteraner, aktuell information.


Nyss hemkommen från vårt höstmöte i Sala vill jag informera om hur det fortlöpte. Vi, 27 veteraner samlades kl. 1200 och startade med lunch på värdshuset vid gruvan. Därefter samlades vi och tillsammans med en utmärkt guide sker nerstigning i gruvschakt. Vi landade på 155 meters-nivån och där fick vi en historielektion om gruvan. Man tror att första gången som fynd av silver skedde var så tidigt som på 1100-talet.

 

Den stora utvinningen påbörjades i mitten på 1500-talet och framåt. Brytningen avslutades så sent som på 1960-talet. En gruva med flera gruvschakt samt många mil av s.k. orter (gångar) finns. Ca 250 stora utgrävningar finns i gruvan utefter orterna. Det finns på 155 meters-nivån även en bröllopssvit för hågade brudpar. Arbetet i gruvan gick till så att man eldade med ved nattetid på väggarna. Sedan under dagtid knackade man loss malmen för hand med en hastighet av ca. en dm om dagen. En meter in i berget tog ca en månad att utföra.

 

Gruvdrängar hissades ner/upp i tunnor som via vattenkraft eller hästkraft användes som motor. Den brutna malmen hissades sedan upp i tunnorna med samma kraft. På ytan bearbetades malmen och silver gick att utvinnas. Silver som Sverige behövde till mynt m.m. Arbetet som gruvdräng var mycket hårt. En 12 timmars arbetsdag 6 dar i veckan i en kall och dragig gruva gjorde att man inte blev så gammal. En mycket intressant resa i historien i en genuin miljö där man kände historiens vingslag.

 

Innan middagen hade styrelsen ett kort styrelsemöte där vi bl.a. planerade för den fortsatta verksamheten. En två-rätters middag intogs kl. 1800. Ett kort samkväm vidtogs efter maten där hälsningar från ej närvarande veteraner framfördes. Bl.a. hälsningar från Gunnar Hagel framfördes och vi hälsade givetvis tillbaka. Som alltid när veteranerna träffas förs olika typer av minnen och anekdoter fram, så även denna gång. Efter middag sker inkvartering i gruvgårdens B.B. Där fortsatte historierna fram till sent på kvällen.

 

Efter frukost dag 2 höll Bror ett bra föredrag om den s.k. Sala-ligan. Några män som på 30-talet rånade och mördade flera personer. Fem personer mördades innan polisen kunde gripa ligamedlemmarna. En händelse som fick många ur allmänheten att bevaka rättegången i Västerås. Där dömdes ligamedlemmarna till långa fängelsestraff. Ligans ledare dömdes till tvångsvård som han satte av under ca. 30 år på fasta paviljongen vid Säters sinnessjukhus.

 

Ett annorlunda höstmöte utan flyganknytning men trots detta uppskattades av veteranerna. Vi har nästa möte den 4-5 mars nästa år. Det blir vårt 34-fjärde årsmöte. Information kommer. Notera datumen i era kalendrar. Väl mött på årsmötet.

 

Uppsala 2019-10-04

Styrelsen/ Roger