Info 2 2020


Veteraner, aktuell information.

 

En pandemi har drabbat världen med konsekvenser som är svåra att greppa. Vi översköljs av statistik över insjuknade, IVA-patienter samt dödstal. Sjukhusen och personalen inom sjukvården, hemvården får dra ett mycket tungt lass. De är våra hjältar i en mycket svår situation.

 

Samhället stängs ner samt de ekonomiska konsekvenserna är omöjliga att överblicka. Möten, arrangemang ställs in. Transportsektorn samt hotellnäringen blir mycket hårt drabbade. UD rekommenderar res inte utomlands. Flygbolag, bussbolag samt SJ ställer in resor. Restauranger affärer saknar kunder och stänger. Vi 70-plussare sitter i karantän och skall begränsa våra ”sociala kontakter”. De första två veckorna gick väl an. Skönt slippa möten kontakter med mera. Men nu efter 4 veckor i karantän känner man sig osäker på hur detta skall sluta. Som 70-plussare blir man en marginaliserad grupp.

 

Om man jämför denna pandemi med de som varit tidigare dvs spanska sjukan, asiaten, Hong Kong med mera kan man konstatera att nyhetsutbudet skiljer sig väsentligt nu mot tidigare pandemier. Rätt eller fel får framtiden ge besked om, men det är lätt att till exempel via sociala medier överreagera i den uppkomna situationen.

 

Det vi kan hoppas på är den omfattande forskning som bedrivs över hela världen. När kan vi få fram ett vaccin som hjälper upp situationen? Dessutom måste vi få igång samhället igen. Detta kommer att innebära en hel del svårigheter då sannolikt många verksamheter gått i konkurs. Vi måste se framtiden an. Att ett nytt normalläge återkommer hur det nu kan bli. Vi veteraner har som regel inget arbete att förlora men den allmänna osäkerheten drabbar även oss.

 

Nu några ord om vår verksamhet. Vårt årsmöte är genomfört. Vi har tagit ett per capsulam beslut på vårt konstituerande styrelsemöte. Vårt styrelsemöte i maj som planerats skjuts fram i tiden. Huruvida vårt höstmöte kan bli av vet vi inte i nuläget. Ett förlorat år. Vi är långt ifrån ensamma om detta. Väldigt många arrangemang i vårt samhälle skjuts på liknande vis framåt i tiden.

 

Via Facebook och Flygledarveteranerna kan vi hålla kontakten. Detta är bra att veta i dessa tider.

 

Sköt om er och hoppas på en återgång till ett läge utan Covid-19.

 

Hjärtliga Hälsningar                       

Uppsala 17 april 2020 i karantän

Roger