Info 2 2019


Info 2/2019


Vi har ju fått en flygskatt i vårt land. Om man ser till de totala flygandet i världen kan man ju undra vilken inverkan detta har globalt. Domedagsstämning samt ”flygskam” är nya angrepp man klistrar på  flyget. Vart detta landar?! Återstår att se. En lustighet i sammanhanget är först inför man flygskatt sedan ger man vissa flygplatser kompensation för skatten. Trafikverket får i uppdrag att behandla stöd till icke statliga flygplatser i Norrland en modell för hur stödet ska fördelas skall utarbetas.

Höstmötet i år avviker mycket från vad vi är vana vid. Ett av skälen till detta är att vi besökt de flesta anläggningar med flyganknytning tidigare. Därför går vi i år under jord. Vi besöker Sala silvergruva. Vi kommer även att få ett stycke intressant kriminaldrama oss till livs. KALLELSEN TIL MÖTET HAR GÅTT UT. Se till att anmäl er snarast. Det underlättar för vår planering.

 

 

Till sist vill vi från flygledarveteranernas styrelse önska er alla en TREVLIG MIDSOMMAR med sill och alla därtill hörande drycker

 

 

 

Uppsala 2019-06-18


Roger