Info 1 2020


Veteraner, aktuell information.


Vårt årsmöte förlöpte den 3–4 mars och som vanligt mellan Stockholm och Mariehamn. P.g.a. diverse omständigheter som tågolycka, sjukdom samt Corona-utbrott blev en del sena avbokningar gjorda (11 st.). Sannolikt hade vårt årsmöte inte blivit av om det varit 2 veckor senare.

Årsmötet inleds som vanligt med att presentera de som är med för första gången. Räknade till hela 7 som det var premiär för. Som vanligt glada tillrop och glatt återseende. Många var det flera år sedan man träffat. Vi uppmärksammade också en 100-åring nämligen Sven Bjarle. Stort grattis. Därefter inleds årsmötets med de första 6 punkter innan ajournering för middag. Som vanligt högt i tak bra meny samt de traditionella sångerna.

 

Dag 2 inleddes med parentation för de 8 medlemmar som gått ur tiden sedan föregående årsmöte. Detta följs av en tyst minut för att hedra minnet av de avlidna. Årsmötet återupptas igen med start från punkten 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse för 2019 fastställdes. Budget för 2020 fastställdes. Även oförändrad medlemsavgift för 2021 fastställdes. Ansvarsfrihet gavs för verksamhetsåret 2019. Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse, revisorer för 2020/21. Val av ordförande och 3 ledamöter samt revisorer klubbades igenom. Ingen förändring av styrelsen. Samtliga blev omvalda. Valberedningen omvaldes.  

 

Våra föredragshållare i år var två nämligen Wilhelm Wolfardt ACR samt Lars-Olov Johansson. Wilhelm berättade om ACR verksamhet samt utmaningar framöver. Lars-Olov höll ett föredrag om spaningsflyget i Sverige under teman ”från ballong till Gripen”. Båda mycket intressanta föredrag som uppskattades av medlemmarna. Som tack fick de en varsin veteranblomma, en flaska Amarone.

 

Nu några ord om nuvarande situation. Alla tar väl del av den svåra situation vi befinner oss i genom att bevaka tidningar, radio samt TV. Land efter land stänger sina gränser. Möten, arrangemang ställs in. Restauranger affärer saknar kunder och stänger. Hamstring pågår i våra mataffärer. Ingen verkar ha grepp om situationen. Transportsektorn samt hotellnäringen blir mycket hårt drabbade. UD rekommenderar res inte utomlands. Flygbolag, bussbolag samt SJ ställer in resor. Vad detta kommer att resultera i för flygplatser, flygbolag m.m. beror på vilket räddningspaket som regeringen kan bistå med. Ett redan allvarligt läge med flygskatt, flygskam samt nedåtgående antal passagerare och nu Coronavirus gör att rädsla för ekonomin samt arbetssituationen uppstår. Ett första offer är Västerås flygplats som föreslås läggas ner. Blir det flera flygplatser?

De flesta av oss veteraner behöver inte oroa oss för arbetet. Men den allmänna osäkerheten i samhället påverkar oss samt våra barn och barnbarn. Svårt veta vad framtiden kommer att föra med sig.

                        

Uppsala 15 mars 2020

Roger