Info 2 2018
INFO 2 / 2018Vilken inledning på sommaren. Vissa påstår att vi inte har haft så här varmt i maj månad under hela mätperioden med start på 1700-talet. Vi får väl se hur länge det varar.


Styrelsen har avverkat ett styrelsemöte den 15--16 maj och hos Lennart på Vikbolandet. Förutom utvärdering av årsmötet gick vi genom en ekonomisk redovisning, medlemsläget och även programpunkter till nästa årsmöte. Bl.a. kommer styrelsen föreslå en förändring av stadgarna. Förslaget går ut på att ersättarna i styrelsen blir ordinarie.

Även GDPR diskuterades. Det är väl inte obekant för någon vid detta laget vad detta betyder. Föreningen har tagit fram en strategi för hur behandla detta. Denna kommer att sändas ut till samtliga medlemmar.


Vi fastställde även var och när nästa höstmöte skall äga rum. Vi går helt på Brors och Leifs förslag att förlägga mötet på Karlsborg den 9-10 oktober. Notera datumen i almanackan redan nu. Jag kan lova ett bra program. Utförlig information om detta kommer.En ingående diskussion hölls med anledning av motionen till årsmötet angående medlemskap i föreningen för Flygledarassistenter (Fs). Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter som deltog vid mötet fick utveckla sin syn på ämnet. Samtliga var eniga om att bibehålla nuvarande struktur då behovet till en förändring f.n. är svårt att bedöma. Dock kommer vi till nästa årsmöte att förändra inbjudan i så måtto att de Fs som önskar deltaga vid vår middag samt vid de föredrag som hålls kommer att vara hjärtligt välkomna. Allt detta till självkostnadspris. Exakt hur detta skall administreras är f.n. inte klarlagt då vi inte ser någon direkt motpart. Kanske motionären kan förse oss med förslag på tillvägagångssätt hur att kontakta intresserade Fs.


Se detta som ett första steg för att utröna vilket intresse som föreligger.


Glad sommar och väl mött i KarlsborgUppsala 2018-05-29

Mvh

Styrelsen/ Roger