Info 1 2018

Infobrev 1/2018

Veteraner, aktuell information.


Årsmötet avverkat. Denna gång mindre deltagande än vanligt. 59 anmälda. Dock fick vi sent återbud från 2 medlemmar som blivit sjuka. Apropå återbud fick vi sent återbud från vår flygläkare Magnus Bodegård. P.g.a. arbete med avhandling fanns ingen tid för att prata om nya regler för certifikatsfrågor för nuvarande flygledare.


Årsmötet gick lugnt tillväga. En motion fanns inlämnad. Jag återkommer till den. Dag 1 inleddes med start av årsmötet och vi ajournerades efter § 6 för att hinna med middagen.

Dag 2 inleddes med parentation för följande avlidna medlemmar: Rune Wennergren, Lennart Åström, Eje Lundkvist, Lennart Engström, Sven-Erik Hedin, Rune Liljequist, samt Roy Kannerstål. Några dagar före årsmötet fick vi information om att Harald Pettersson avlidit.

Därefter inleddes årsmötet ånyo från § 7. Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen samt medlemsavgift för 2019 godkändes av årsmötet. Valberedningen har haft ett lätt jobb även i år. Samtliga funktionärer i styrelsen, revisorer samt valberedning omvaldes.

När vi behandlade § 21, behandling av frågor väckta av medlemmar, hade en välskriven motion inkommit från Lennart Löfström. Konklusion av motionen är denna:

-Endast ett fåtal tjänsteställen har kvar en mixad betjäning.

-Flygledarveteranerna är därför det enda forum som finns för äldre kollegor som inte är FL att utväxla minnen, erfarenheter och tankar om framtiden med.

-Konsekvenser av att föreningen öppnas för FS och f.d. FS bedöms som liten

-Begränsat antal FS i tjänst idag. Nyrekrytering idag är inte trolig.

-Få f.d. Fs har en nära kontakt med branschen och flygtrafiktjänsten.


Därför yrkas att årsmötet beslutar att:  §2 i stadgarna för Flygledarveteranerna ändras till, Medlemskap i föreningen kan vinnas av flygledare, f.d. flygledare samt flygledarassistenter och f.d. flygledarassistenter…


Styrelsen yrkade avslag till motionen av bl.a. följande skäl:

-Helt nya förutsättningar för FL-veteranerna kräver 2/3 majoritet för att förändra stadgarna.

-FS har utgått som kategori i LFV.

-Omorganisation ger ökat arbete för osäkert deltagande.

-FS-föreningen existerar inte, när den fanns var den inte särskilt framgångsrik eller aktiv.

-LFV pensionärsförening finns redan för de FS som har intresse.


Nu styrs föreningen av dess stadgar. Vid årsmötet röstades om motionen. Den föll med röstantalet 13 för och 27 emot. Detta är ett klart ställningstagande emot motionen. Eftersom årsmötet är föreningens högsta instans går det inte att ifrågasätta resultatet.  Har man åsikter om detta föredrar jag en öppen diskussion med fakta på bordet.Efter årsmötets avslutande fick vi information presenterad av Miguel Caparros, Head of ATC Training FTEJerez.  Miguel vill anlita några veteraner till skolan i Jerez, Spanien. Några veteraner talade med Miguel. Om de nappade på skolans erbjudande vet inte jag. Om någon som inte var närvarande på årsmötet vill informera sig om arbete i Spanien finns uppgifter om skolan på www.ftejerez.com/atc. Ni kan även vända er till mig för ytterligare information. Nu stannade jobberbjudande till veteraner inte vid detta. EPN har fått reda på spanjorernas erbjudande och intresse för veteraner. EPN söker även instruktörer. LFV och EPN är intresserade av att använda pensionärer som instruktörer på EPN i Malmö. Jag har fått lov att vidarebefordra kontaktuppgifter till EPN om någon skulle vara intresserad. Om så kontakta Anna Winzell på skolan. Veteraner är sannerligen eftertraktade.


Därefter vidtog en statusinformation om Remote ATC ver. 2.0. Vår medlem Mikael Henriksson gav en ingående information om vad som är aktuellt. Oavsett vad man tycker om RTC och dess framtid har tekniska utvecklingen gått framåt. Micke berättade att lokalen på Arlanda är ”tät” från maj månad. Uppbyggnaden har forcerats fram och installering av utrustning kan påbörjas snart. Tråkigt att höra i sammanhanget att hotfulla budskap har framförts till Micke anonymt. Oavsett vad man har för åsikt i frågan hör inte anonyma hot till det som skall accepteras från flygtrafikledningspersonal. Har man en åsikt bör man stå för den och framföra den på ett acceptabelt sätt.


Har en känsla att frågan om FS deltagande i flygledarveteranerna inte är utagerad. Antagligen

behöver vi behandla detta igen. Styrelsen kommer att diskutera frågan vid vårt kommande styrelsemöte. Vi ser fram emot konstruktiva förslag som för oss framåt.


Uppsala 2018-03-22

Mvh

Styrelsen/ Roger