Extra Info 2 2021

EXTRA information 2 från styrelsen 2021-01-13


Bakgrund


De extraordinära regler som nu gäller i form av Pandemilagar, rekommendationer från Folkhälsomyndigheterna m.m. gör att det är omöjligt att ha vårt årsmöte enligt stadgarna. Därför måste vi tills normala omständigheter råder i samhället och för att hålla igång vår verksamhet, har styrelsen vid styrelsemöte den 13 januari (per telefon) beslutat följande:


  • Vi skjuter på årsmötet till preliminärt den 18 - 19 september
  • Vi kommer då ha ett jubileums/års/höstmöte i Linköpingsområdet
  • Vi kommer att sända ut årsmöteshandlingarna någon gång i mars
  • Nuvarande styrelse sitter kvar till årsmötet, preliminärt den 18 september
  • Mer information om vad som skall ske kommer när läget klarnar