Historik

FL veteranerna Kort Historik


1986


Interimistiskt möte Arlanda våren-86


22/8, Första ordinarie möte på Bromma  med följande deltagare:

Lennart Bohlin

Bengt Franzen

Thure Hansson

Bo Hinnersson

Per Kronkvist

Nils Lampell

Bengt Nyman

Bo Pontusson

Björn Sjögren

Sten Svennerstad


3-4/11, Första resan till Mariehamn 17 deltagare


1987


20/2, Möte i Frimurarordens lokaler Blasieholmen, Tema SEANS

26-27/3, Resa med Birka Princess, Mariehamn (STHLM -sektionen) Förslag till stadgar.

20/5, Riksdagens dechargedebatt.

5/10, Besök på Trafikavdelningen LFV, Norrköping.

6/10, Möte vid SAAB-SCANIA, Linköping (14st) Tema föredrag: SAAB 340


1988


19/5, Årsmöte Folkets Hus, 24 deltagare

Förslag till stadgar presenteras, 50 kr med-lemsavgift. Fastställande av klubbmärke. Stadgar för FL-veteranerna fastställs.

Tema föredrag: Deltagande i Symposium ATS 50 år. Nils Lampell kåserar om ATS förr och nu. Presentation av ”morgon-dagens hjälpmedel”.


30/6, Styrelsemöte

22/9, Höstträff på Arlanda. Information om Arlanda ATS. Visning av ATS Arlanda. Information om utbyggnadsplaner Arlanda

flygplats. Visning av foton från ATS 50 år. Värd Rune Andersson.

20/10, Styrelsemöte

30/11, Besök i Kaknästornet samt Sveriges Radio. 11 deltagare.


1989


14/3, Årsmöte på Bromma flygplats. 14 deltagare. Tema föredrag: Information om Bromma flygplats.


17/5, Vårträff ombord på Birka Princess Tema: Studiebesök Viking ATHENA.

7/9, Styrelsemöte på Arlanda. Förslag till sektionsindelning. Studiebesök LIN HK, SAS Flight Academy simulator.

23/11, Studiebesök vid Tumba Bruk, STRILS/F20 på F18. FL-veteranernas medlemsantal 68.


1990


18/1,Styrelsemöte i Stockholm. Nya logon.

27/2, Styrelsemöte Glada Laxen

28-29/3, Årsmöte ombord på Birka Princess. 24 deltagare. Medlemsavgift lades fast till 50 kr. Diskussion om resebidrag. Årsmötet föregicks av studie-besök på SWEDAVIA Stora Gråmunke-gränd 8, Stockholm där John Kårbro tog emot och informerade om verksamheten.


10/6, Flygdag Ängelholm

21/8, Styrelsemöte i Sigtuna

2/10, Studiebesök ATS Kastrup samt vid Planetariet i Köpenhamn. 22 deltagare.

21/11, Möte på Arlanda, Kenneth Eideberg informerar om vad som händer inom ATS. 20 deltagare. Tema: Regionsindelningen, 6 regioner.


1991


21/1, Styrelsemöte.

12-13/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. Tema föredrag: Video samt information om svenska flygares insatser i finska vinterkriget.  ”Dalle” informerar om LFV ny organisation. 30 deltagare.


16/10, Studiebesök vid SCANIAS anlägg-ningar i Södertälje. 13 deltagare.

26/11, Mariehamnskryssning.

27/11, Styrelsemöte ombord på Birka Princess.


1992


14/2, Styrelsemöte samt Besök vid Fri-murarordens lokal Blasieholmen.

24-25/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 14 deltagare.  Tema föredrag: Swedavia i Balticum.


26-27/5, Möte i Malmö. Presentation av FLSS. Presentation av Sturups flygplats. 17 deltagare. Besök på Jägersro. V5 vinst 518 kr insatt på postgirot

13/8, Styrelsemöte Sigtuna.

23/10, Besök bakom kulisserna Kgl operan, följt av operan Simon Boccanegra.

24-26/11, Kontinentkryssning Göteborg - Kiel. Information om Landvetter flygplats. 20 deltagare.

25/11, Styrelsemöte ombord på Stena Line.


1993


24-25/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 31 deltagare.  Tema föredrag: Järnvägstrafikens avreglering, Bengt AW Johansson informerar.


10/6, Styrelsemöte i Sigtuna.

(??) juni, Besök SAS Service partner, SAS region Sverige i LIN´s gamla lokaler kåseri av Lars Lindström. SKY City förevisning av lokalerna av Folke Görs.

16/9, Besök F16, Uppsala, rundtur samt förevisning av 37-simulator. Avslutas som sig bör med ärtor och Punsch. Värd Göran Bengtsson.

18/11, Besök vid Halmstadsskolorna. Program: Tekniska skolan, ATS, Brand och räddningsskolan. 16 deltagare.

25/11, Styrelsemöte i Stockholm


1994


15-16/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess, 40 deltagare. Tema föredrag: Kina samt astronomiska fenomen.


5/5, Möte i Malmö. Besök vid FLSS, information om verksamheten samt fram-tiden. GPS- information. Värd Sture Jönsson.  Besök på F5 samt Herravads-kloster. Värd Lennart Engström. Middag på Jägersro. 27 deltagare.

17/11. Besök på Bromma flygplats. Björn Rotsman informerar om Flygplatsen. Roger Elsborg informerar om ATS verksamhet. Lars Holmgren, Rymdbolaget informerar om GPS. Avslutas med lunch och studiebesök i TWR.  18 deltagare.


1995


14-15/2, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess 35 deltagare. Medlemsavgift höjs till 100kr. Tema föredrag: Caj-Age Johansson berättade om sitt deltagande som observatör, när Namibia genomförde sitt första fria val efter frigörelsen från Syd-Afrika. Curre Melander överlämnar videotape- Far och Flyg.


8-9/5, Besök hos Östgöta Arméflyg-bataljon vid Malmslätt. Information om bataljonens verksamhet. Bo Redeborn informerar om ATS-utvecklingen. Middag med tillbehör.

9/5, Besök vd Flygmuséet Malmslätt. 16 deltagare. FL-veteranerna 113 medlemmar totalt.

30/5, Styrelsemöte Stockholm. Revidering av stadgar.

7-10/10, Besök vid Flyg- och Sjörädd-ningscentralen på Kärringberget.

8-9/10, Båtresa Göteborg – Kiel. Bertil Brunnerup kåserar om sitt intressanta le-verne. Leif Söderholm informerade om planeringen inför friidrotts-VM 1995 i Göteborg.

28/11, Styrelsemöte Stockholm.1996


9/1, Styrelsemöte Stockholm

24/1, Träff på Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuséet  i Stockholm.

26-27/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 30 deltagare. Revidering av stadgar. Tema föredrag: Rune Haglund informerade om det nya mänskligare utbildningssystemet för FL. Nostalgisk video från Torslanda, REC väst och flytten till Landvetter (speaker Nils Olmin).


21/5, Styrelsemöte Bromma flygplats.

22/8, FL-veteranernas 10-Års Jubiléum. Möte på Bromma. Middag Bromma flyg-plats Gate 1. Fördrink samt studiebesök Bromma TWR. 3- rätters middag med vin kaffe och avec. 39 medlemmar deltar. Inbjudna hedersgäster: Ingemar Skogö, Marie-Louise Reinius, John Kårbro, Roger Elsborg.

13/9, Styrelsemöte Stockholm.

25/10, Höstmöte Ljungbyhed 30 deltagare. Peter Larsson informerar om FFL verksamhet. Besök vid Knutstorps slott samt åter till Ljungbyhed för middag.

20/11, Styrelsemöte Stockholm.


1997


20/1, Styrelsemöte Stockholm.

Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 40 deltagare. Ordföranden samt kassören tecknar föreningens firma. Tema föredrag: John Kårbro kåserar om sin tid i ICAO, Montreal. Bengt Palmqvist framförde essäer ur levande livet.


8/4, Styrelsemöte Stockholm. Förslag till medlemskort.

24/4, Flygplatsdirektör Hans Karlstrand samt Hans-Ivar Glantz informerar om Arlanda flygplats. Rundtur på flygplatsen. Lennart Jönsson informerar om ANS verksamhet, EU samt Eurocontrol.

24/4, Styrelsemöte Arlanda flygplats.

17/6, Styrelsemöte i Stockholm. Presenta-tion av medlemskorten.

18/8, Styrelsemöte Stockholm

30/9-1/10, Möte på Såtenäs. Information om JAS-projektet. 61 deltagare. Första dagen avslutas med magnifik middag på F-7, mässen. Andra dagen ägnas åt transport-divisionens Herculesplan. Verksamhet och drift mest inriktat på Afrika.

13/11, Styrelsemöte i Stockholm. Styrelsen utverkar gratis parkering för FL-veteraner.1998


3-4/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 40 deltagare. Tema föredrag: Lars- Erik Nordström kåserar på ett spännande sätt om sina uppdrag för SWEDAVIA i främmande länder mest i Nya Zeeland, Estland samt Lettland.


23/4, Möte vid Berga helikopterbas och Muskö örlogsbas.

10/8, Styrelsemöte Stockholm.

23-24/9, Höstmöte i Skåne. 23/9, Samling FLSS, Orientering om utbildning, FLSS framtid nationell samt internationell ut-bildning. CATCC Malmö bjuder på lunch. Därefter samling ATCC. Orientering om verksamhet, nytt luftrum samt nya hjälpmedel. Middag på Sturup Airport Hotell. 60 deltagare. 24/9, Samling vid brofästet, Öresundsbron. Presentation av brobygget. Lunch på utställningens restaurang.

24/9, Styrelsemöte Sturup.

11/11, Besök vid Arlanda Luftfartssam-lingar. Guide Göte Johansson. Studiebesök Arlanda ATCC. 30 deltagare.

1/12, Styrelsemöte Stockholm. FL-vete-ranerna 151 medlemmar.


1999


10-11/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 50 deltagare. Framtagning av standar. Tema föredrag: Hur klarar flyget milleniumsskiftet. Sten Olofsson informerade. Skrönor av Bengt Palmqvist. John Kårbro informerar om jordenrunt-tripp.


17-18/8, Möte Västerås- Hässlö. Studie-besök vid Hässlögymnasiet där utbildning knuten till flyget sker. Därefter besöktes Västerås flygande museum. 33 deltagare.

18/8, Veteran Golftävling 5 deltagare?!? 1/6, Styrelsemöte Stockholm.

17/8, Styrelsemöte Stockholm. FL-vetera-nernas medlemsantal 160.

29-30/9, Möte i Norrköping. GD Ingemar Skogö tar emot och informerar om aktuellt inom LFV. Besök i Norrköpings konsert-lokal De Geerhallen. Symfoniorkester-repetition.

30/9, Rundtur i Norrköpings universitetsområde (gamla Holmenområ-det)

30/11, Styrelsemöte Stockholm.


2000


8-9/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 66 deltagare. Klubbens standar överlämnad till fartygets befälhavare.  Medlemsantal 174. Tema föredrag: Swedavia. Pågående projekt i Vietnam, Mozambique, Balticum, Botswana, Emiraten och stater i forna Sovjetrepubliken. Bengt Palmqvist under-höll med sedvanliga skrönor.


5/6, Styrelsemöte Stockholm. Planering inför 15-års jubileum.

23/5, Möte på Aerospace Expo Arlanda samt ATCC Arlanda. CATCC Kimmy Bäck hälsade 30 veteraner välkomna och presenterade den nya centralen.

26-27/9, Möte Landvetters flygplats. Flyg-platschef Stefan Hansson berättar hur man driver en regionsflygplats i skuggan av STOR-flygplatser. Förflyttning till barken Viking i Göteborgs hamn. Middag ombord. Klubbens nestor Bertil Brunnerup erhöll en försenad 90-årspresent i form av 12-årig skotsk blandning. 27/9 besöks Terra Nova-varvet där man bygger en kopia av ostindiefanaren GÖTHEBORG.

31/10, Styrelsemöte Stockholm.


2001


13/2, Styrelsemöte Stockholm. Beslöts att 15-års-festen skall hållas på F16.

13-14/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 57 deltagare. Tema föredrag: Bromma flygplats förr och nu och i framtiden, Roger Elsborg informerar. Lars Rörick och P-O Olsson redovisade om organisationsförändring, luftrumsför-ändring, ny FL-utbildning samt regions-upplösning. Ordet marknaden framförs för första gången.


26/4, Styrelsemöte Stockholm. Beslut om uppvaktning på Arlanda av avgående GD, LFV.

6/9, 15-års jubileum Uppsala Ärna-mässen.  Jubileumsmiddag. 68 deltagare. Flyguppvisning med JA37, rundtur på F16, gratis förläggning F16. Standar överlämnat till CF16. Stort tack till Göran Bengtsson för fin insats.

7/9, Styrelsemöte vid nya TWR, Arlanda. Studiebesök nytt TWR Arlanda. 180 medlemmar.

7/11, Styrelsemöte Nya ATCC, Arlanda. Beslöts inköp av datorprogram för bokföring, registerhantering samt utskick.


2002


13/2, Styrelsemöte Stockholm. FL-veteranerna 184 medlemmar.

13-14/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 64 deltagare. Tema föredrag: P-O Persson, Luleå informerade om SFF:s nuvarande verksamhet, NOAC samt IFATCA- verksamheten. Bengt Jämthammar framför efter benäget bistånd från Bengt Palmqvist dennes skröna.


7/5, Styrelsemöte Bromma. Regler för utdelning av klubbens medlemsnål med safir. Önskemål om rum på Bromma för FL-veteranerna framfördes.

17/6, Styrelsemöte Bromma.  Ta fram förslag till stadgeändring för medlem-skap/hedersbetygelse. Bror Bruzell undersök möjlighet till inhyrning av bussar för resa till F10. ANS sponsrar hyra för två minibussar. Tänkbara framtida studie-objekt: Helsingfors ATS, Tampere ATS, Bromma nytt TWR, SAAB flygplans-fabrik, LFV HK, SAS Flight Academy, Sundsvall ACC, ATS i Baltikum samt Farnborough eller Paris-utställningen. 10kr/mil för styrelsemedlem till styrelsemöten. 15kr/mil om medföljande.

5-6/9, Höstmöte F10, Ängelholm. Rundtur på flottiljen. Besök på utvalda objekt J22, J29, JAS39. Middag på F10- mässen. 52 deltagare 6/9, Avresa mot Ljungbyhed orientering om TFHS samt Sven-Åke Elgh informerade om ATS Ljungbyhed. 40 deltagare. Besök vid Husarlägrets museum. Tack till Håkan Thörn samt Lasse Elming.

15/10, Styrelsemöte Bromma. Stadge-ändring godkändes. Förhandling med Malmö Aviation om rabatterat pris på biljetter. Information om ordförandes samtal med nya GD: n i LFV. Beslöts om inköp av snabbare skrivare till kassören.


2003


22/1, Styrelsemöte Bromma. Medlems-avgift 2003 föreslogs bli 100kr. Ordförande meddelade att erbjudande om egen styrelselokal på Arlanda ej längre är aktuell. Styrelsen ser det som lämpligast att hålla styrelsemöten vid Bromma ATS.

18-19/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 70 deltagare.

Tema föredrag: Visades en videofilm om trängsel i luftrummet och behovet av att minska antalet FIR och därmed även antal ACC. Willy Swensson Luftfart och Samhälle beskrev ny organisation. Kommer behovet av FL minska inom LFV pga. avskaffande av monopolet?


8/4, Styrelsemöte Bromma ATS. Beslöts att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift ta fram underlag till skrift ”Flygtrafikled-ningens Historia”. Gruppen skall innehålla Bror Bruzell, Gunnar Atterholm samt Bengt Jämthammar. Beslöts om inköp av 200 medlemsnålar samt 5 safir-nålar.

3/6, Styrelsemöte Bromma ATS. FL-veteranerna 206 medlemmar.

2-3/9, Höstmöte i Östgötaområdet. GD Lars Rekke tog emot på LFV HK samt informerade om krisen inom flyget samt de vidhängande ekonomiska svårigheterna för LFV. CANS, Lennart Jönsson informerade om ANS planer inom de närmaste åren samt driftsättningar av centralerna i Malmö och Stockholm.

SWEDAWIAS VD Sture Eriksson informerade om bolagets verksamheter samt projekt uti världen.

21/10, Styrelsemöte Stockholm. Redak-tionskommitté bestående av Bror Bruzell, Gunnar Atterholm samt Bengt Jämthammar fick uppdrag att inkomma med förslag till lösning samt kostnadsram.

4/12, Besöktes Brommas gamla och Nya TWR. Styrelsen har uppvaktat FC, Bromma, Marie-Louise Reinius med standar för mångårig hjälp.


2004


22/1, Styrelsemöte Bromma. FL-veteranerna 205 medlemmar. Beslöts föreslå höjning av medlemsavgiften till 125kr för 2005.

17-18/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 77 deltagare.

Tema föredrag: Single Sky, Bengt- Uno Ljungqvist informerade. Martin Skoog informerade om sin fantastiska hörseloperation vilket innebär att han fått tillbaka hörsel på ett öra. Lars Rörick informerade om kommande organisations-förändringar inom LFV och Luftfarts-inspektionen.


1/6, Styrelsemöte Bromma.  Höst-möte Ronneby ok.


16-17/9, Höstmöte i Ronneby. Nils Olmin gav en tillbakablick från sin tid som nybliven TL vid F17. Information om JAS39 Gripen samt studiebesök vid Karlskrona Marinmuseum. 48 deltagare.

29/10, Styrelsemöte Bromma. FL-vete-ranerna 217 medlemmar.

Styrelsen har utsett Gunnar Atterholm som samordningsansvarig inom styrelsen i projektet att skriva ”Flygtrafikledningens Historia”. Enligt Gunnar bör följande handlingsväg iaktas.

1:Forska i LFV Arkiv

2:Insamling av uppgifter från minnesböcker.

3:Insamling av uppgifter om händelser  som medlemmarna själva upplevt. Även skrönor.

Jubileumsmötet 2006. Arbetsgrupp skall ta fram förslag till tid och plats för mötet.

Styrelsen har uppvaktat avgående CANS Lennart Jönsson och framfört klubbens tack för nedlagt arbete.


2005


Jan, Styrelsemöte Bromma.

11-12/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Viking Cindarella. 70 deltagare. Höjning av medlemsavgiften till 150kr/år.

Tema föredrag: Flygoraklet Harald Rosén höll ett mycket uppskattat anförande om flygets situation med tyngdpunkt Sverige. Marie-Louise Reinius samt Johnny Wallin berättade om LFV insatser m.a.a. Tsunamikatastrofen i Sydostasien.


15/4, Styrelsemöte Bromma. FL-vete-ranerna 223 medlemmar. Arbetsgrupp bestående av Göran, Bror, samt Roger tillsatt för planering av jubileumsmötet 2006. Två förslag står mot varandra Skåne eller Tallin.

25/4, Styrelsemöte Bromma.

31/8-1/9, Höstmöte i Karlsborg. Samling vid Gula villan samt gamla ATS-byggnaden. Leif Hellgren informerade om projekt ”UGGLAN”. Middag avåts på restaurang Brostugan. Dagen därpå gjordes ett intressant besök på ”Fästningen” med dess fantastiska historia.

25/4, Styrelsemöte gamla TWR Karlsborg. Preliminär resa till Bryssel 2005. Enkät till medlemmarna vilket man föredrar av Malmö eller Tallin. Utfall 49 för Tallin, 21 för Malmö.

3/11, Styrelsemöte Bromma. Beslöts att jubileumsresan skall gå till Tallin. Charlie kontaktar Kenneth Eideberg för planering av resan till Bryssel. Lennart Jönsson samt Jan Helger tillfrågas om medlemskap i gruppen ATS-historia.


2006


26/1, Styrelsemöte Bromma. FL-vetera-nerna 229 medlemmar. SFF ordförande Christian Vozmediano inbjuds till årsmötet. ATS-historia. Arbetsgruppen verkar enligt förslagets inriktning. Styrelsen beslöt sprida idén om Flygledarveteraner inom IFATCA-kretsen. Skedde på Taiwan. Ingen framgång. Vi bör nog begränsa oss inom Norden. Beslöt styrelsen tilldela CATS Bromma standar.


21-22/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Princess. 76 deltagare, samt 3 inbjudna från Åland.

Lennart Bohlin avtackades efter 20 förtjänstfulla år som ordförande i föreningen. Lennart samt Göran Bengtsson som också lämnade styrelsen utsågs av årsmötet till att vara hedersmedlemmar samt tilldelas klubbnål med Safir. Ny ordförande Roger Elsborg.

Tema föredrag: Svensk flyghistoria med bäring på inrikesflyget. Inbjuden talare denna gång var Lars Lindström som gjorde ett bejublat framförande i tal och bild.


26/4, Styrelsemöte Bromma. FL-veteraner- na 234 medlemmar. Bestämdes FL-veteranernas jubileumsresa skall gå till Tallin. Datum 5-7/9. Resan till Bryssel skjuts på framtiden. Styrelsen föreslår Lennart Jönsson att bli projektledare för projekt ATS Historia. Ingvar Karlsson är villig att delta.  Resekostnadsersättning för styrelseresor 17kr/mil. Kostnad för blomsterbukett vid begravning av medlem ökas till 500kr.

2/8, Styrelsemöte Bromma. Beställning av resan till Tallin gjord. Slutlig kontakt med CACC, Tallin, Viktor Popov utförd. 4 policys tagna av styrelsen.


5-7/9, FL-veteranernas jubileumsresa Tallin. FL-veteranerna är nu 238 med-lemmar 8 kvinnliga 230 manliga.

Jubileumsresa med jubileumsmiddag hölls ombord på M/S Viktoria Stockholm – Tallin t.o.r. Efter sedvanlig presentation av deltagarna hölls två korta tal av Roger Elsborg samt Lennart Bohlin. Konstaterades bl.a. att veteranerna har haft 3 jubileum nämligen: 96, 01 samt nu 06.

Efter framkomst till Tallin hämtades veteranerna med buss för färd mot ATS Tallin. Värd för besöket var Viktor Popov CATS, som tog emot oss samt presen-terade sitt ATS. Efter utdelning av Standar samt presenter till ATS-et vidtar rund-vandring samt visning av Tallin ACC, TWR samt tekniska avdelningen. Resan i Tallin avslutades med vandring i gamla stan. Efter hemresan där fö. en av medlemmarna passade på och fylla jämt 70 (Bengt Jämthammar), konstaterade vi att en mycket lyckad jubileumsresa var till ända.


2007


24/1, Styrelsemöte Bromma. Riktlinjer samt planering för årsmötet sker. Bestäms Flygledarveteranerna skall delta i firandet av DC 3, 70 år på Bromma samt att höst-mötet skall ske i Luleå. Vi placerar norrland på kartan.


20—21/3. Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Viking Cindarella. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. 79 medlemmar ställde upp och fick sig till livs vad som händer inom ANS samt hur en golfresa till Nya Zeeland kan te sig. Även en otrolig berättelse hur det känns att bli miljonär framfördes.


Vi har kommit en bra bit på väg med vårt projekt ANS historia. Insamling av material har skett bl.a. i Ronneby, Ängelholm, Landvetter samt i Uppsala. Även Frösön samt Luleå ingår. Vi fortsätter insamlandet. Många har bidragit med intressanta berättelser som skickats till insamlarna. Dock finns mer att ge. Återigen uppmanas medlemmar som inte bidragit att fatta pennan samt skriva ner saker ni upplevt. OBS, allt tas emot. Vi kommer att ha ett möte i Norrköping någon gång i början av hösten för att stämma av det hela.

25/4, Styrelsemöte Bromma. Hyresavtal för gamla tornet Bromma tecknats. Medlemmarna uppmanas komma in med förslag till ny snapsvisa. Den gamla ”vi flygare...” omodern. 250 medlemmar.

22/8, Styrelsemöte Bromma. Tack till LFV med anledning av bidrag. Slipsnålar beställda.


Från föreningens horisont har vi avverkat två evenemang. Vår utställning tillsam-mans med flygande Veteraner skedde den på Bromma 25—26/8 i. Tro det eller ej men dessa två dagar sken solen. De båda dagarna besökte uppskattat ca 3000 personer Brommas gamla charterhall och fick bekanta sig med två DC 3:or på plattan. Utställningar i charterhallen m.m. 10 veteraner sågs i vimlet. 350 namngivna deltagare besökte vårt gamla torn under sakkunnig ledning av Leif Åhlstad, Janne Wåhlin samt Lennart Bohlin. Helt fantastiskt, tack för hjälpen grabbar. Själv höll jag i hela evenemanget som projektledare men tillbringade största delen på plattan för övervakning m.m. Allt var mycket uppskattat. Det finns krafter som vill göra detta till ett årligen återkommande evenemang, vi får väl se.


11--12/9, Höstresan till Luleå och Boden samlade totalt 16 veteraner. 5 lämnade återbud p.g.a. sjukdom. Lennart Åström hade sammanställt ett mycket intressant program som dag 1 innehöll studiebesök vid Luleå ATS, Information om verksamheten vid F21, förbands-museet m.m. Dagen avslutades på mässen med en trerättersmiddag innehållande norrländska delikatesser. Under middagen testade vi ett antal nya snapsvisor som inkommit. Efter middagen total uppslutning i mässbaren och som traditionen ger samtalades vi intensivt under temat ”kommer du ihåg” tills orken tröt.


Dag två, efter en lindrigt stärkande sömn i ett logement, vissa var uppe innan ”reveljen” vidtog resa till Rödbergsfortet i Boden. En historisk mycket intressant anläggning som rekommenderas om ni inte besökt den. Guidade turer ges under sommaren. Efter detta besöktes försvars-museet i Boden. Även detta är väl värt ett besök. Tack Lennart för det arbete du lagt ner som resulterade i ett mycket intressant och givande besök.


Vi har fått in en hel del artiklar från er att ingå i vårt projekt Flygtrafiktjänstens historia. Många av er har bidragit med intressanta berättelser som skickats till insamlarna. Insamling av material har skett över hela landet. Jag vet att det fortfarande finns mer att hämta. Tidsplanen är något förskjuten. Vi fortsätter att samla in material under resten av året. Ni som vet med er att ni har bidrag till boken skicka in dessa till mig f.v.b. till projektet. Vi kommer att ha ett möte i Norrköping någon gång i oktober/ november för att stämma av det hela. Totalt är vi nu 254 medlemmar.


17/10, skedde redaktionsmöte i Norrköping. Vi har nu intervjuat de flesta äldre medlemmarna som bidrar med intressanta minnen. Tidsplanen förändrad. Insamlingen har gett betydande alster. Nu börjar vi i januari 2008 att ta del av alstren samt påbörjar skrivandet. Nytt möte i Norrköping 23/1, 2008


21/11, Styrelsemöte på Bromma. Planering av årsmötet, Brysselresa samt höstmötet i full gång. Beslut om att inköpa våra nya slipsnålar som blev mycket snygga. Försäljning till medlemmar startar på årsmötet 2008. Även inköp av en mycket snygg piké-tröja togs. På denna finns ett diskret märke från veteranerna.


2008


16/1, styrelsemöte Bromma. Spikades Kurt Ivarsson som föreläsare till årsmötet. Kurt är f.d. fältflygare samt SAS-pilot. Brysselresan planeras till den 23- 25 maj,

totalkostnad 4000 kr. Höstmötet skall hållas i Malmö- området. Gunnar Atterholm samt P-O Olsson håller i organisationen av mötet. Insamlandet av material till Historieboken pågår med oförminskad intensitet. Ansökan om en föreningslokal på Bromma för möten och arkivering avslås. Ansökan om bidrag hos Riksantikvarieämbetet har lämnats in. Bidraget avsett till upprustning av gamla torn- cabben. För första gången i föreningens historia lämnas en motion in. Förslag om att flygledarassistenter skall ingå i vår förening. Styrelsen föreslår ett avslag. Årsmötet beslutar.


3-4/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Viking Cinderella. Parentation över avlidna medlemmar. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Ingvar Karlsson samt föreläsaren Kurt Ivarsson inbjudna gäster. 77 medlemmar, varav 6 var av det i sammanhanget ovanliga könet infann sig. Mycket trevligt att våra veterankvinnor har insett att föreningen finns och vårt ändamål att ha så roligt som möjligt är något att ta fasta på.

Bror af Hagelsrum skänker 1 000 kr till föreningen. P.g.a. åldersskäl kan han inte delta. Vi tackar för bidraget. Vår kassör Åke Karlahag samt vår revisor Ivar Arenander avtackades och förärades till hedersmedlemmar efter lång och god tjänst.

Tema föredrag: Vår föreläsare denna gång var Kurt Ivarsson, en känd pilotprofil som höll en oförglömligframställning om sitt liv som pilot inom Flygvapnet samt SAS. Om allt var sant eller osant överlämnade han åt åhörarna att räkna ut. Mången tår lämnade veteranernas ögon och skratten stod som spön i backen. Tack Kurt för en oför-glömlig stund.


4/3, Konstituerande styrelsemöte ombord på Viking Cinderella. Ny kassör Lars Stenberg ny revisor Tord Gustavsson.


23/4, Styrelsemöte i Upplands Väsby. Nytt möte med arbetsgruppen ATS Historia kommer att äga rum den 12-14 maj. Följande skall behandlas: Möjligheter till genomläsning av material. Förslag till upplägg presenteras av Ingvar. Fördelning av arbetsuppgifter. Hur hantera bilder? Hur använda hemsidan?

Den planerade resan till Bryssel inställs p.g.a. för få anmälningar. Endast 2 anmälda. Har alla varit i Bryssel? Höstmötesplaneringen fortgår. Besök skall ske vid ATCC Malmö samt EPN. Augustijubileum planeras på Bromma. FL- veteranerna deltar med förevisning av gamla tornet samt med foto- utställning. Höstmötet 2009 inriktas mot Göteborgsområdet.


Vår tidigare ordförande Lennart Bohlin har avlidit den 28/4. Lennart var veteranernas ordförande under 21 år och har under denna tid varit mycket drivande i vår förening. 14 FL mötte upp på Lennarts begravning. En mycket värdig tillställning

Med mycket folk i kyrkan och på den avslutande minnesstunden. Vi minns Lennart med glädje och tacksamhet för vad han gjort för vår förening. Vår äldste medlem Bertil Brunnerup har även avlidit.


17/9, Styrelsemöte Upplands Väsby. Redogjordes för inkommit material till historieboken. Mer artiklar från 70- 80 talet efterfrågas. LFV mycket positiv till projektet. Bidrar med pengar till tryckning, resor samt inte minst med resurser för själva skrivandet (Ingvar). Arbetsgrupp under ledning av Thomas påbörjar detaljplaneringen för Göteborgsmötet. Besök på Aeroseum samt Chalmers föreslås. Internationellt medlemskap diskuterades. Visst intresse finns från Danmark att delta i vår förening. Även Norge kommer att kontaktas. Beslöts om inköp av 10 standar. Beslöts följande policys: Höjning av reseersättning med egen bil till 19 kr/mil. Beslut om höjning av kostnad för blommor vid uppvaktning och begravning till max 500 kr.


3/12, Styrelsemöte Upplands Väsby. God tillströmning av nya medlemmar. F.n. är vi 262 medlemmar. Historieskrivningen pågår. En hel del personer har intervjuats. Även försvarsmakten har kontaktats.

LFV bidrar med 350 000 kr samt skrivarkapacitet. Talare till Årsmötet blir Thomas Allard. Ev. medlemskap i vår förening för nordiska flygledare tas upp på årsmötet för diskussion. Föreslogs att Thomas Allard samt Ingvar Karlsson skall bli hedersmedlemmar. Årsmötet beslutar. Skall vi ta bort vår historieskrivning via SFF hemsida? Förslag om egen hemsida föreslogs. Finns det data- kunnig medlem som kan administrera detta?


2009


19/2, Styrelsemöte Upplands Väsby. Historieprojektet fortgår. 1920- 30-talet klart. 1940- 50-talets arbete pågår. Beslöts ta bort ett styrelsemöte och ersätta detta med planeringsmöte för nästkommande år. Beslöts inköpa administrativt program för 1500 kr. Beslöts föreslå årsmötet oförändrad årsavgift för medlemmarna under 2010 (150 kr). Riksantikvarie-ämbetet har begärt in redovisning om vad våra pengar kommer att användas till för Brommas gamla torn. Inre underhåll kommer att ske. Beslöts inköp av ytterligare 100 st. tröjor i vit piké.


11-12/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Viking Cinderella. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 91 medlemmar infann sig. Till ny ledamot av styrelsen valdes Karin Anghus. Gunnel Erikson avgick som sekreterare och valdes som hedersmedlem i föreningen.


Styrelsen väckte frågan om vi skall ta med nordiska flygledare i vår förening eftersom förfrågan inkommit från våra grannländer. Föreslogs bilda en arbetsgrupp som kan utreda frågan. Vi kan även som tidigare inbjuda flygledare från nordiska grannländer för att delta i vårt årsmöte och se hur vi agerar. Nackdelen med att ta med dem i vår förening är att det kan bli för många medlemmar med åtföljande mer arbete för styrelsen.

Tema föredrag: ANS i förvandling: Vår föreläsare på mötet var CANS Thomas Allard. Han konstaterade att den församlade skaran hade mer än ca 3300 manår erfarenhet inom vårt område.

Imponerande. Vi som har framtiden bakom oss fick till livs vad ANS planerar framåt i tiden och i ett 30-års perspektiv. Bolagisering, privatisering samt konkurrens har vi hört tidigare. Exakt vilken form och inom vilken gren av ANS som berörs samt från vilket håll konkurrensen kommer är ännu oklart.


Nya konstruktioner med hopslagning av centraler lär det bli tal om. NUAC, SESAR, FAB, TRACON samt andra förkortningar är något vi får vänja oss vid. Att få hela Europa att dra åt samma håll samt att inte uppfinna hjulet på flera ställen samtidigt med framtagning av nya system och till ofantliga kostnader sysselsätter branschen idag. Vi fick även klart för oss vad finanskrisen har för inverkan på LFV. För att stötta flygbolagen kommer en sänkning av avgifterna ske med 15 %. ANS har fått ett stort sparbeting på 100 miljoner eller mer. När detta skrivs är det osäkert hur stort betinget blir. Ett tufft mål. CANS var dock mycket tydlig på en punkt nämligen att inga inställda FL- kurser skall bli av trots det bekymmersamma ekonomiska läget. Återstår att se om detta löfte går att uppfyllas.


En för oss glädjande ekonomisk bomb presenterades. Trots det ansträngda ekonomiska läget kommer ANS stödja vår förening med 50 000 kr i år. Mycket glädjande. Vi tackar Thomas för detta samt hoppas vi kan återgälda detta med en bra bokprodukt senare i år.


12/3, Styrelsemöte ombord på Viking Cinderella. Revisorn föreslår vissa rutiner i protokollföringen vilket innebär att tydliga beslut skall fattas i ekonomiska frågor.


15-16/7, Styrelsemöte Ärna (F 16). Årsmötet planeras. Föredragshållare skall kontaktas. LFV har som tidigare nämnts avsatt pengar till tryckning och utgivning av historieboken. 3000 ex. planeras för tryckning. Alla pensionerade FL tilldelas ett gratisexemplar. Bestämdes reserutiner inför höstmötet i Göteborg. Uppdrogs till Bror att ta fram föreningsdekal. Infor-merade Bror om att de blå tröjorna är slut. Bildades en planeringsgrupp för föreningens 25-års jubileum bestående av Roger, Karin, Lars samt Åke. Enligt tidigare beslut är äldre medlemmar, vilka av olika anledningar inte kan delta i föreningens aktiviteter, befriade från medlemsavgift, detta har orsakat kassören en del huvudbry tidigare. Styrelsen kommer därför med förslag till årsmötet 2010 om att medlemmar som uppnår 85 års ålder, fr.o.m. detta år, i fortsättningen inte behöver betala medlemsavgift.


Frågan om medlemsrekrytering åter på agendan. För att informera om föreningen kontaktar Karin Arlanda-personal. Bror kontaktar Östersund samt Sundsvall och P-O gör en framstöt mot Malmöpersonalen m.m. Vid resonemang om föreningens framtida agerande påpekades faran för att utrustning från gamla ATS-anläggningar försvinner för alltid. Samtliga styrelse-medlemmar fick till uppgift att spana efter gammal utrustning och om sådan påträffas göra en inventeringslista. Styrelsen får sedan ta ett beslut på hur dessa bäst kan bevaras för eftervärlden.


Från Riksantikvarieämbetet har föreningen fått 25 000 för underhåll av gamla Brommatornet. Renovering av fönster är nödvändigt, Roger håller i frågan om kostnader och redovisning av dessa.

Thomas Linder dryftade frågan om vad föreningen skall göra efter vårt bokprojekt är klart. Vad kan föreningen samlas kring? Alla förslag om framtida projekt för föreningen bör diskuteras. Styrelsen uppmanas komma med förslag till nästa sammanträde.


Flygledare i Norge har visat visst intresse för vår förening, de har ingen egen sådan. Vi hjälper dem på traven genom att bjuda in 2 norska kollegor till vårt möte i Göteborg, med hopp om bildande av norsk motsvarighet och om framtida givande, trevliga möten med denna.


9-10/9, Höstmötet avverkas i Göteborg som visade sig från den soliga sidan. Vi började med ett besök på Aeroseum. Där fick vi under sakkunnig guidning information om museet samt en visning av samlingarna. Glädjande nog har numera Aeroseum fått statliga bidrag till sin verksamhet. Biff med lök serverades i berget med flygmiljö som fond. Därefter skedde samling på briggen Viking. En enastående positiv överraskning. Ny-renoverad 4-mastare med tiptop rum, matsal och inte minst bar. På efter-middagen och på soldäck samlades en skara veteraner med öl i hand och minnen i blick. Återigen trevligt att träffa alla gamla kompisar samt diskutera det vanliga

”kommer du ihåg”. Vad var ni veterandamer? Vi saknade er på soldäck.


Dag två, kan ni tänka er inträffade följande. Inte ett moln på himmelen samt vindstilla. Vi äntrade då färja, fick lite saltstänk och åkte över till Chalmers. Där fick vi en intressant inblick i utbildning samt vidareutbildning av sjöbefäl. Kan ni tänka er att halva styrkan höll på att trilla på näsan i simulatorn när sjögången ökades till halv storm. Två mycket givande dagar i Göteborg. Tack Thomas, Tord, Sten och alla ni andra för ett perfekt arrangemang.


9/12, Styrelsemöte på Arlanda. Medlems-tillströmningen god. 18 nya medlemmar i

år. Totalt 272 medlemmar i föreningen. Lades sista handen vid planeringen av årsmötet 2010. Då vi fått ett mycket bra erbjudande från Birka line sker årsmötet 2010 ombord på Birka Paradise. Styrelsens förslag till årsmötet fastlades. Bl.a. förslag till ändring av stadgar. Medlemsavgift befrielse för medlemmar 85+. Medlems-avgift 2011 200 kr. Utse lokal grupp som arrangerar verksamhet lokalt och på uppdrag av styrelsen. Förslag från styrelsen om att ta bort eller förändra vår historieskrivning som nu finna på SFF:s hemsida.


2010


21/1, Styrelsemöte Arlanda. Planering av årsmötet. Medföljandepolicy fastställdes. Förslag till avgiftsbefrielse för medlemmar fr.o.m. det år de fyller 85, skall framläggas till årsmötet. Diskussion om hemsida. Skall vi ha egen sida eller utnyttja SFF:s.  Beslöts föreslå årsmötet ändra i stadgarna. Förening i.s.f. klubb. Förtydligande av 55+.

16--17/3, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Paradise. Som vanligt gick färden Stockholm – Mariehamn t.o.r. 91 medlemmar, infann sig.  Parentation över avlidna medlemmar. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 50 000 kr erhållits av LFV för arbete med boken ”I position”. Ny hedersmedlem Thomas Allard. Årsmötet biföll styrelsens förslag enligt ovan.

Tema föredrag: Bo Redeborn, informerar om Eurocontrol, Ingvar Karlsson LFV inbjuden.

17/3, konstituerande möte. Ersättare, nyval Jan Ottosson.


9/5, Styrelsemöte  på Arlanda. Medlemmar 281. Arbetet med vår bok fortskrider fint. För att planera vårt höstmöte 2011 och 25 årsjubileum utsågs en arbetsgrupp. Beslut om inköp av föreningsdator. 11/9, veteranerna deltar i ”öppet hus Bromma” i samband av firandet ”Flyget i Sverige 100 år”. Tillsammans med Flygande veteraner, SFF Stockholm, Malmö Aviation samt Bromma flygplats inbjuder vi till Öppet Hus på Bromma. Utställning med bilder från gamla tiders ATS samt förevisning av det gamla tornet skedde. Stort intresse för att bese tornet.


Vi kommer att under hösten planera för vårt 25 års-jubileum nästa år. Vi avser då göra en lite längre utflykt.  Arbetet med vår bok går in i sitt slutskede. Vi hoppas bli färdiga med den till höstmötet.

22--23 Höstmöte Linköping. Vi samlades dag 1 vid Flyg-vapenmuseet i Linköping. Rundvandring skedde på museet. Vi fick en guidad förevisning av museet. Det nyrenoverade samt delvis ombyggda Flygvapenmuseet med bl.a. DC- 3 utställning som tillkommit var mycket intressant. Speciellt roligt var att en del av våra medlemmar har flugit vissa av de klenoder som står uppställda. De kunde ge en mycket intressant vinkling av hur det var att flyga dessa gamla flygplan.

Efter besöket på Flygvapenmuseet åker vi till Hotell Scandic Frimurarhotellet i Linköping där vi intar middag. 59 medlemmar kom till mötet.

23/9, Styrelsemöte Frimurarhotellet Linköping.  Beslöts att 25-års jubileums-resa skall gå till Riga. Problem med att erhålla fri parkering på LFV-s flygplatser. Beslutet om fri parkering har numera upphört att gälla.

23/11, Styrelsemöte vid ATCC. Prov-tryckning av vår bok gjord. 304 sidor i sluttrycket. 90 platser bokade inför Rigaresan 2011.


2011


26/1, Styrelsemöte vid Waterfront, Stockholm. Fastlades distributionslista för utsändning av ”boken”. Vid försäljning till icke medlemmar pris 250 kr. LFV ger boken till anställda. Beslut fattas om att skapa hemsida till vår förening. Web-master Lars Hedblom.

15--16 mars, Årsmötet samt styrelsemöte ombord på Birka Paradise  82 medlemmar deltog. Parentation över avlidna medlemmar. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Tema föredrag: Föredrags-hållare Gert Jönelid. Han berättade minnen från ett liv i luften. Detta innebar tid i Flygvapnet, LIN, SAS samt Flygande veteraner. Många roliga episoder samt mången FL log igenkännande. Vår andra gäst var Matts-Anders Nyberg en finsk kollega som nu arbetar inom NEAP- projektet. Nyval av Gunilla Grumstedt som ersättare samt Ronny Svensson revisorsersättare båda på 1 år. Ny heders-medlem Ingvar Karlsson. 297 medlemmar.

Styrelsemöte 16/3, konstituerande möte. Beslut på att web-master adjungeras till styrelsen.

19--20/5, Styrelsemöte. Denna gång träffades vi vid natursköna Väjern hos Jan Ottosson. Beslut på att jubileums-mötet skall ske till Riga 13--15 september. Upplägg samt planering av mötet sker. Rundtur i Riga med buss. Frågesport anordnas på resan. Tema Torn i Sverige samt flygplanidentifiering.

26/10, Styrelsemöte i Märsta. Sightseeing i Riga uppskattad. Dock maten inte mycket att skryta om. Skrivelse till Rederiet för att påtala detta. Kraftig sjögång under hemresan. Beslut om att avsätta 1 500 kr för utveckling av hemsidan.


2012


10/1, Styrelsemöte vid ATCC. Antal medlemmar 303. 40 böcker sålda. Lokala initiativ i Göteborg m.a.a. att det är 35 år sedan Torslanda stängdes. Årsmötet samt styrelsemöte 20--21 mars ombord på Birka Paradise. 97 deltagare. ”All time heigh”. Parentation över avlidna medlemmar. Årsmötet avverkades på sed-vanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvars-frihet. En liten malör inträffade dock då vår ordinarie föreläsare tagit fel på dag samt uteblivit. Nu kunde Anders Österlund hoppa in som reserv och kåserade om sina år i LFV under temat ”det var bättre förr”. Ingen medlem protesterade. Hur kommer det då att gå när vår riksflygledare lämnar in med pension? I ett svagt ögonblick hade jag Lovat Bromma-Leif att visa filmen Fokker startar Fokker landar. Han ville ha vår mening om vi tycker det är värt skicka filmen till Filmfestivalen i Cannes. Vi lyckades nog övertala Leif att låta bli då målgruppen i Cannes är något annorlunda än i vår förening.

21/3, Styrelsemöte , konstituerande. Alla funktionärer i styrelsen kvarstår. Punkten ATS Historia avslutad då boken numera finns färdig.

22--23 maj Styrelsemöte. Denna gång hos Lennart på Vikbolandet. 312 medlemmar.

Höstmötet ägde rum 18--19 september vid Söråkers Herrgård i Sundsvall. Vi fick där erhålla information om hur långt ROT (Remote TWR) har kommit. Vi besöker Midlanda för att få en demonstration av utrustningen. Vi fick även få ta del av information om FV:s uppdrag i Libyen. 


2013


24/1, Styrelsemöte på ATCC, Arlanda. 312 medlemmar. 25 000 kr fonderas. Förslag till verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, revisionsberättelsen samt ny budget inför årsmötet presenteras samt godkänns. Styrelsemedlemmarna får 5 medlemmar var att ringa till.

Årsmöte samt styrelsemöte den 13—14 mars ombord på Birka Paradise. 85 medlemmar mötte upp. Parentation över avlidna medlemmar. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. På funktionärssidan skedde några förändringar.  Thomas Linder avgick ur styrelsen efter att i många år deltagit i styrelsearbetet. Årsmötet utsåg Thomas till hedersmedlem i föreningen. Som ordinarie i styrelsen efter Thomas blev Jan Ottosson. Ny ersättare efter Jan, blev Douglas Hallöf och ny ersättare efter Gunilla Grumstedt valdes Marie-Louise Reinius. Gunilla gick istället in i valberedningen.


Tema föredrag: Vår hemlige gäst denna gång var Bengt Inge Hallberg. Han berättade mycket intressant om sin och sina kollegors arbete i Namibia. De har under ett antal år hjälpt till att bygga upp ATS- organisationen i landet. Olika kulturer samt olika sätt att tänka och agera ställer stora krav på flexibilitet. Binge berättade även om hur det var att leva och verka i ett Afrika- land samt visade bilder från den vackra natur som finns i landet.


21--22 maj, Styrelsemöte hos Lennart på Vikbolandet. Antal medlemmar 313. Förslag till hur administrera insamling av berättelse att lägga ut på hemsidan diskuterades. Förändringens vind går igenom LFV. Nya aktörer dyker upp på avreglerad marknad. Höjning av medlemsavgift diskuteras. Även olika möjliga sponsorer att kontakta diskuterades. Vi fortsätter med ringlistan till medlemmar som inte dyker upp på våra möten. Förslag till höstmöte framlades.


Den 19 augusti samlades 16 veteraner på en ärtmiddag på Ärna. Jag fick några kommentarer om att man inte kan ha en ärtmiddag på en måndag med vi tyckte det argumentet vägde lätt när vi kunde träffas på gamla off- mässen på Ärna och under trevliga former umgås.


Anders Ledin berättade lite kring vad som sker i verkliga världen och då med focus på Arlanda. Vi diskuterade även de turer som spelas upp med konkurrensutsättning och Trafikutskottets rekommendation om att exkludera Swedavias, försvarsmaktens flygplatser från att konkurrensutsättas och att bara drivas av LFV. Detsamma gäller även driften av de samfällda TMA:n.


10—12, oktober Styrelsemöte samt Höst-möte i Halmstad. Styrelsen träffades dagen innan för ett styrelsemöte. Höstmötet ägde rum den 11--12 september och nere på gamla F 14 i Halmstad. 30 medlemmar anslöt. Besöket inleddes med rundvandring på F 14 museum. Där finns bilder samt utrustning från svunna tider. Därefter fick vi inblick i hur LFV utbildning fungerar idag. Vi fick sedan studera deras Tornsimulator med 360° vy. Ett enkelt spel visades också upp. De nya simulatorerna ger en bra möjlighet till övning och kanske blir detta en liknande framtida arbetsplats för vissa av våra nuvarande kollegor om ROT kommer att installeras på vissa flygplatser. Vi hoppas dock att upplösningen blir bättre.

På kvällen samlades vi på mässen där vi kunde samtala med en och annan kollega som det var länge sedan man träffat. Även kollegor från Halmstadtornet samt LFV utbildning deltog i sammankomsten. Vi samlades sedan för att äta en traditionell ärtmiddag med punsch. Timmen blev sen innan veterangänget kom till ro. En och annan ”kommer du ihåg” hördes.


Frukosten dag två gick av stapeln tidigt på militärt vis. Obekant om några veteraner fanns på plats. Transport skedde därefter till Ugglarp och Svedinos bil och flygmuseum. Många gamla bilar och flygplan finns där. Tidens tand inverkar på beståndet.

”Fia” Samuelsson informerade mig initierat om hur arbetet gick till från Lansens baksits. Den cock- pit som finns på Svedinos innehöll tydligen en och annan pinal utöver det vanliga. Ännu ett trevligt höstmöte tog därefter slut.


2014


28/1, Styrelsemöte på ATCC Arlanda. Årsmöteshandlingarna gicks igenom. Beslut om uppvaktning av medlemmar som fyller 80, 90 samt 100 år. Hemsidan omgjord. Rundringning till medlemmar fortsätter. Aktiva åtgärder för att rekrytera nya medlemmar diskuterades. 10 nya medlemmar under 2013.

Årsmöte samt styrelsemöte 11--12 mars ombord på Birka Paradise. 91 med-lemmar mötte upp. Av dessa var hela 17 stycken kvinnor. Mycket roligt. ”All time high”. Parentation över avlidna medlemmar. Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvars-frihet. Tema föredrag: Hemlig gäst en gammal bekant Solle Svan från Dubai. En presentation av landet där ordet ”omöjligt” (impossible) inte existerar. Han presenterade Förenade Arabemiratets alla fantastiska byggnader och anläggningar. Solle informerade även om den nya flygplats som håller på att anläggas i Dubai. En mycket imponerande anläggning med fyra parallella rullbanor och yterliggare ev. en till som bana i reserv. Området upptar 1 kvadratmil kommer att innehålla anläggningar som bostäder åt anställda, avgångs- samt ankomsthallar, manöverområden samt hangarer. Även flygbolaget Emirates presenterades. Även storleken på deras flygplanflotta går inte av för hackor. En gäst från Norge var inbjuden. Stein Nielsen berättade om planerna om att starta en förening i Norge på liknande sätt som vi har i vårt land.

 

21--22 maj, Styrelsemöte hos Lennart på Vikbolandet. Antal medlemmar 310. Beslut att höstmötet skall ske på Arlanda. Samt att två norrmän inbjuds till mötet. Beslut om inköp av 30 tröjor.


4--5 oktober, Höstmöte på Arlanda. 61 veteraner kom till mötet. Ett mycket bra deltagande. Denna gång besöktes Arlanda ATCC. Vi började med ett studiebesök samt föreläsningar vid ATCC. Efter en kort inledning vid ATCC där alla hälsades välkomna inleddes mötet med att Rolf Skrede informerade om Flygledarnas historia i Norge. Rolf delade även ut NFF:s nya bok till ett 40- tal veteraner. Rolf informerade om en befarad över-dödlighet bland äldre norska flygledare. Avinor tillsammans med Norsk Flyg-ledarförening har tillsatt en grupp som kommer att undersöka detta. Man kommer gå tillbaka så långt i tiden som till 1973. Man kommer även att jämföra resultatet med relevanta grupper. Vi i Flygledar-veteranerna bevakar denna fråga.


Därefter informerade Agne Widholm samt Jens Olsson, båda SHK, om utredningen med anledning av Kebnekaise- haveriet. Som bekant en mycket lång och tidskrävande utredning som krävde myckna resurser. Föredraget pågick i ca två timmar och många veteraner ställde relevanta frågor. Frågan kvarstår dock hur kunde ett modernt flygplan i fullt flygbart skick sjunka till en höjd som inte innebar hinderfrihet?   

Efter detta kom vår nya GD och kollega Olle Sundin till tals. Han målade upp en bild som innebar att kostnadsläget för LFV är för högt. Marknaden samt regelverk från EU innebär krav på sänkta kostnader. Olle nämnde även att ACR är det bästa som hänt på länge?! Konkurrens-utsättning samt en anpassning av kostnadsläget till en lägre nivå innebär att kostnaderna för LFV:s verksamhet måste bantas ordentligt fram till 2019. Detta är en överlevnadsfråga. Det finns andra aktörer som kan vara intresserad av vår marknad för ATS. NATS nämndes.

Efter föredragen transport till Hotellet för samvaro och middag. Dag två skedde besök vid Arlandasamlingarna.


18/11, Styrelsemöte Märsta. Medlems-antal 306. Vi fortsätter ringa runt till medlemmar. Förslag att höja medlems-avgiften till 250 kr kommer att framläggas på årsmötet. ATS- prylar till Arlanda-samlingarna eftersöks. Vissa saker har via våra medlemmar tillförts till samlingarna. Gottröra-band, R4W positionen m.m. Tillägg till vår policy. Tackbrev inkomna från släktingar till avlidna medlemmar. Höstmöte 2015. Bror fick i uppdrag ”reka” möjligheten att förlägga detta till F 17, Kallinge. Var skall vi ha vårt arkiv. Lennart kontrollerar olika alternativ.


Hösten 2014, är de Ryska signalflyg-planen mycket aktuella i luftrummet söder Malmö, utrymme ges i tidningar och TV. Nu har ju vi som varit med ett tag upplevt detta förut. Många kommer väl ihåg ”spårvagnen” i Östersjön som flög en bana öster om Gotland fram och tillbaka samt rabblade koordinater hela tiden.   Att militära flygplan över internationellt vatten flyger VMC i kontrollerat luftrum strider ju inte mot regelverket. Dock kan man ju fundera över lämpligheten att göra det i området i Malmö, Kastrupområdet med intensiv trafik. Är det läge att återinföra primärradarn igen.

13/1, Styrelsemöte. Flytt av vårt tillgodo-havande från SHB till plusgirot för att förenkla för vår kassör. Antal medlemmar 2014, 301. 12 avlidna under året 8 nya medlemmar. Förbereddes årsmötet. Beslut om att förlägga Höstmötet 2015 till Kallinge samt Karlskrona. Valberedning-ens förslag gicks igenom. Inga föränd-ringar mot tidigare.

 


11--12 mars, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Paradise  76 medelemmar anslöt.  Årsmötet avverkades på sedvanligt sätt. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften gick igenom. Ny medlemsavgift fr.o.m. 2016 blir 250 kr. Ingen förändring av styrelsen sker. Alla vars mandat gått ut omvaldes.

Efter en kort inledning på årsmötet ajournerades mötet för intagandet av middag. Bror (Jocke) presenterade en ny kampsång. Vet inte om den kan ersätta ”Vi Flygare”…..) Fortsättning följer.

Dag två återupptogs årsmötet igen. Som vanligt inleds det med en parentation över bortgångna medlemmar.


Tema föredrag: Efter årsmötet blev det dags för vår hemlige gäst att framträda. I år var det Eric von Rosen son till Greve Carl-Gustav von Rosen som berättade om sitt liv. Eric berättade och visade bilder från sin spännande uppväxt både i Sverige samt i Afrika. Han flög själv i Afrika tillsammans med sin far och i de många hjälpflygningar som skedde där. Eric berättade även om tiden då han växte upp på den kaffe-plantage som Etiopiens Kejsare gav familjen som tack för Carl-Gustavs insatser att bygga upp flygvapnet i landet. Eric utbildade sig även till trafikpilot. Han har tjänstgjort i Linjeflyg, SAS samt Norwegian och som Kapten. Vi hade trevligt i dagarna två.


26--27 maj, Styrelsemöte Väjern. Resa till Dubai hösten 2016 diskuterades. Ringlistan gicks igenom. Maillistan ger vissa problem. Vissa medlemmar får inte mailen. Lasse åtgärdar detta. Studiebesök till Sundsvall och ROT bestämdes. Webbsidan har 300-500 besökare per kvartal. Beslöts införskaffa betalkort till kassören.

28/9, Styrelsemöte Ronneby. Redovisades bidrag från 4 organisationer. Diskuterades årsmötet 2016 samt ev. Dubai- resa. Beslutades om årsmötet skall gå till Helsingfors. Detta beslut ändras senare p.g.a. att det blev för dyrt. Ringlistan gicks igenom.


29--30/9, Höstmöte i Kallinge (F 17) samt Karlskrona Vi hade vårt höstmöte i Ronneby och Karlskrona. 42 veteraner anmälda, 39 dök upp. Två soliga dagar i Blekinge med intressant innehåll. Vi började mötet på Kallinge med föredrag om ”att vara TL i Afghanistan”, information om Flygenheten samt besök på HKP-divisionen. Joakim, FL i Ronneby, berättade samt visade bilder från sin ”tour” i Afghanistan och på basen i Mazar-e-Sharif. Därefter fick i en inblick i hur livet som JAS- pilot med uppdrag i Östersjön kan te sig. Även en förevisning av FV ny helikopter ingick. En bastant samt mycket kompetent maskin.


Därefter öppnade mässen och en tre-rätters middag avåts. Vi bjöd 4 kollegor från ATS- Ronneby som fick en inblick i Veteranernas mångfacetterade värld. Solle samt Hans-Åke underhöll oss med sång och musik och glada tillrop. En kväll att minnas.

Dag 2 bar det av till Karlskrona och ett besök på Marinmuseet där. En intressant nyhet där är den nya byggnaden innehållande U-båtar i naturliga storlekar. Efter lunch på Museet vidtog hemfärd.


16/11, Styrelsemöte Stockholm (ACR) Vissa medlemmar skall kontaktas med anledning av problem med inbetalningar. Beslutades att årsmötet skall gå som vanligt Stockholm – Mariehamn. Lasse preliminärbokar. Grupp utsedd för att ta fram förslag till vart Höstmötet 2016 skall förläggas. Dubairesan diskuterades ytterligare. Ingen konkret plan föreligger. Redovisades studieresa till Sundsvall och ROT.


2015


19/1, Styrelsemöte vid Arlanda Tornet. Årsmöteshandlingarna inför årsmötet gicks igenom. Medlemsvård: Beslöts att fortsätta Fortsätt att ringa runt bland våra medlemmar, det uppskattas. Diskuterades planerna inför höstmötet 2016. Höstmöte blir i Göteborg med Aeroseum. 29-30 september. Vi uppdrar åt Bror att arbeta vidare. Föreningens historia: Beslutades att lägga ut informationen på hemsidan.  Hemsidan: Lars informerade att vi har haft 7000 besökare 2015, ca 578/månad. Adressen är Flvet.se. Mötesdatum 2016: 15-16 mars (årsmötet), 24-25 maj hos Lennart, 28--30 september (höstmötet) och   


15—16 mars, Årsmöte samt styrelsemöte ombord på Birka Paradise.

74 medlemmar hörsammade vår kallelse till årsmötet och kom till Birka-terminalen. Vi får numera gå ombord tidigare på fartyget vilket innebär att vi hinner inleda årsmötet innan det är dags för middag. Som alltid hög stämning efter samling. Många som inte setts på ett bra tag har mycket att berätta. Efter sedvanlig presentation av de medlemmar som är med för första gången skedde en kort inledning av årsmötet. Strax innan kl. 1800 ajournerades mötet för intagandet av 3 rätters middag. 

Dag två återupptogs årsmötet igen. Som vanligt inleds det med en parentation över bortgångna medlemmar. Under året har 6 av våra medlemmar avlidit. 11 nya medlemmar har tillkommit. Vår hemlige gäst denna gång var Bo Redeborn. Välbekant samt medlem i vår förening. Bo kåserade om sina 10 år nere i Bryssel samt berättade lite om sitt nya liv som konsult. Intressant att få veta hur det går till i maktens högborg. Valberedningen samt revisorn har som vanligt ett lätt arbete. Styrelsen ser lika ut som föregående år. Revisionsberättelsen klarade galant. Återigen ett välbesökt årsmöte med fint väder ingen sjögång och i gemytligt sällskap.