FunktionärerFUNKTIONÄRER I FLYGLEDARVETERANERNA 2019.

 STYRELSE


E-post till veteranerna: flvet@flvet.se

 

Ordf           : Roger Elsborg                                                                     018-710921                                    

                    Kungsängsgatan 57F,

                    753 17 UPPSALA 0708-342187

                     rogerelsborg45@gmail.com                                                               

                    

Vice ordf:  : Lennart Jönsson                                                                   0125-504 66                                  

                  Oklundavägen 8, 610 24                   

                  VIKBOLANDET                                                                      0708-85 26 24

                   k.l.j@telia.com

                  

Sekr:          : Karin Anghus                                                                      08-591 181 90

                   Gimogatan 9

                   752 20 Uppsala

                   070-966 09 42

                   karinanghus@gmail.com                     

 

Kassör       : Lars Stenberg                                                                    

                  Gjutare Granströms gata 5,

                  722 12  VÄSTERÅS                                                                070-981 60 63           

                  larste42@gmail.com

 

Ledamot   : Bror Bruzell                                                                          0735-453385

                  Vinkelgatan 5,

                  546 32  KARLSBORG                                                    

                  bruzelle@netscape.net

 

Ledamot   : Jan Ottosson                                                                      

                  Belfragegatan 24

                  462 36 Vänersborg

                  0708-56 16 02                                

                  jan.ottosson@telia.com

 

Ledamot   : Douglas Hallöf                                                                       070-606 61 73

                  Mariehemsvägen 162, 

                  906 60 UMEÅ

                  douglas_hallof@telia.com

                                                                                                                            

REVISION

 

Revisor     : Tord Gustavsson                                                                    0708-921341

                  Hindbyvägen 20,

                  438 54  HINDÅS

                  tord.gusten@telia.com

 

Ersättare  : Ronny Svensson                                                                     060-409 12

                 Skördevägen 24,

                 860 35 SÖRÅKER                                                                    070-514 38 81

                     ronsve@telia.com

 

Hemsida   : Lars Hedblom                                                                      

                 Sågargatan 2A,

                 753 17  UPPSALA                                                                     0761-33 43 29

                 webmaster@flvet.se 

 

VALBEREDNING                                                     :                   

 

Ordf   :       Anders Österlund                                                                     0708-53 55 30

                 Tunnbindaregatan 43,

                 602 21 NORRKÖPING

                 anders.osterlund@telia.com

                 

Ledamot   : Per Wallden                                                                             0708-19 23 30

                 Sysslomansgatan 20B, 753 13  UPPSALA 

                 per@wallden.eu