Årsmötet 2015

Birka Paradis, vår "husbåt".

Ett hav av veteraner samlade inför mötet. Mycket finns att ventilera, inte bara årsmöteshandlingarna!

Erik von Rosen höll ett fantastiskt föredrag om deras verksamhet i Etiopien.

Strålande väder i Stockholms granna skärgård.

Här står vår käre "månglare" med sina tröjor, slipsnålar och veteranmärken.

Vår ordförande tacker Erik efter det mycket intressanta föredraget.

Flygledarveteranernas styrelse flankerad av revisor och webmaster.