PAR-landning i dimma

PAR-landning i dimma.


Nästan mitt i natten ringde det hemma hos C ATS på Karlsborg.

Det var det städse vakna CEFYL som gav en mycket ovanlig order.


-Vi kommer att skicka en hkp 4 till Karlsborg inom 1 timme

för ett uppdrag åt Säpo…

En sömnig mottagare tittade ut i den kompakta dimman,

men lovade att öppna trafikledningen så snart som möjligt.

Väl framme i TWR kontrollerade han väderförhållandena med den regionala vädertjänsten-nej, någon förbättring i väderlläget kunde man inte förvänta sig…

Han kallade därefter in en ytterligare tl som skulle kunna betjäna PAR-stationen, för att det överhuvudtaget skulle vara landningsbart.

Han kom och så var det bara att invänta helikopterns ankoms. I vilket ärende  de agerade visste de inte bara att deras tjänster krävdes.

Räddningsfordonen kallades ut för en baninspektion, den gav ingenting utom att synvidden med alla högintensiva ljus påslagna

endast var ca 100 m. Hur skulle detta gå till? Helikoptern var på väg mot Karlsborg. Samtidigt meddelade flottiljvakten att två polisbilar hade anlänt. De hänvisadestill östra plattan för att avvakta där. Polisbefälet fick besked om att det vore tveksamt om att landning kunde genomföras.

Vädret var helt oförändrat när helikopern anmälde sin påbörjade inflygning. PAR landning vidtog, högingtesiva ljus ansattes…

Från TWR kunde man inte se banändan. Helikoptern flög in med myket låg hastighet, PAR-tl gjorde en utmärkt insats.

Vid avstånd 2 km reducerade helikoptern farten ytterligare, man kan säga att den flög i krypfart.

Tl-personalen var inte orolig för själva radarinledningen De visste ju att man kunde leda flygplan ända ner till sättning ja, faktiskt följa det en bit in på rullbanan.

På ett avstånd av bara ett par hundratals meter meddelade helikoptern att han hade kontakt med banljusen.

Ytterligare en polisbil hade anlänt oh den körde nu ut på rullbanan.

Det var svårt att från TWR kunna följa vad som skedde, men strax körde polisbilarna iväg. Helikopter 98 startade mot Stockholm.

En nöjd PAR-tl tyckte att han hade gjort en lyckad insatsoch permitterades hem.

C ATS frågade i vakten om transporten men fick bara svävande svar om vad för sorts transport som hade skett.


Senare kom förklaringen:

Ett flygplan, DC-9, hade kapats i Malmö och där krävde kuppmännen att en man som satt fängslad på Tidaholmsanstalten skulle friges och föras till Bulltofta.

För att genomföra detta på ett snabbt och kontrollerat sätt hade det beslutats om helikopterhämtning på den närmaste militära flygplatsen: Karlsborg.


Ännu en god insats av den militära trafikledningen…


2009-07-03/buz