Berättelser


Berättandet fortsätter


I samband med att boken ”I position” togs fram samlades berättelser in från flygledare. De handlade om flyg och flygledning och speglade speciella händelser, vardagen, arbetets utveckling mm. En del av dessa berättelser fick inte plats i boken. Vi kommer här att publicera så många som möjligt av dessa stories.


Samtidigt vill vi också uppmana till fortsatt berättande. Även nya bidrag kommer att publiceras under denna rubrik.