Info 4 2017INFO 4 / 2017Det lackar mot jul igen. Dagarna går fort och mycket skall göras inför högtiden som stundar. Stress, klappar hit och dit, när kommer lugnet? I mellan-Sverige verkar väderguden svårt att bestämma sig. Är det snö eller regn som gäller. Snödjupet är med visst undantag långt från imponerande. Månne får vi vit jul även söder om Gävle?


Som meddelats i tidigare info avverkades ett höstmöte vid Skavsta samt Oxelösund. 26 medlemmar hörsammade kallelsen. Vi hade dock hoppats på fler deltagare. Vårt medlemsantal har länge legat omkring 300 strecket. Vi blir sakta färre. Om detta beror på ålderssammansättningen i kåren eller om det har andra orsaker är svårt att veta. Vi försöker dock rekrytera medlemmar hela tiden. Du som medlem kan hjälpa till. Känner du någon gammal arbetskamrat som du vet inte är medlem, gör då en insats.


Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte för året den 21 november. Detta hölls i lokal hos ACR. Vi fick där en kort dragning om vad som är på att göra listan. Det som nu är aktuellt för ACR är att utvidga verksamheten internationellt. Irland nämndes. 


Ni som var med på höstmötet på Arlanda för tre år sedan kommer säkert ihåg att Rolf Skrede informerade om Flygledarnas historia i Norge. Rolf informerade om en befarad överdödlighet bland äldre norska flygledare. Avinor tillsammans med Norsk Flygledarförening har utfört en undersökning för att ta fram fakta i frågan. En utredningsrapport finns nu framtagen. Vissa av våra medlemmar har ställt frågor kring detta.

En kort sammanfattning följer: Konklusion, utredningen ger vid handen att manliga norska FL har samma eller något lägre dödlighet än övriga norska män. Av 124 svar från pensionerade FL uppgav 23% att de frånträtt operativ tjänst pga. medicinska problem. Riskfaktorer är i stort sätt kända. Förändring i dygnsrytm, nattarbete, tidiga mornar samt långa arbetspass, långa arbetsveckor är riskfaktorer. Detta kan ge risk till felaktigt handlande samt även ge negativa psykologiska effekter.  Dessa faktorer ökar även risk för hjärt och kärlsjukdomar. Ökad risk för bröstcancer bedöms föreligga vid nattarbete. Rapporten är på 53 sidor. Den av våra medlemmar som så önskar kan erhålla den från mig. Vi som passerat pensionsåldern har mindre att hämta ur rapporten. Viss nytta kan den ha för våra medlemmar som arbetar vidare över pensionsåldern.


LFV, och flygplatsbolaget Swedavia har tecknat ett avtal som innebär att flygtrafikledning på distans etableras vid fyra Swedavia-flygplatser. Aktuella flygplatser är Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport.

– Avtalet innebär ett stort steg mot en digitalisering och effektivisering av flygtrafiktjänst i Sverige enligt LFV. Swedavia är LFV:s största flygplatskund och att stödja utvecklingen av Swedavias förmåga och affär har högsta prioritet för LFV, säger LFV:s generaldirektör.

– Innovation och digitalisering är viktiga delar för utvecklingen av flygplatsverksamheten. Förstudien som gjorts visar på förbättringar inom både teknik och samordning, liksom på effektiviseringar som möjliggörs av en fjärrstyrd flygtrafikledningstjänst, säger, VD och koncernchef på Swedavia.

- En gemensam kontrollcentral, RTC, för flygtrafikledning på distans för de fyra flygplatserna kommer att ligga vid Stockholm Arlanda Airport i anslutning till LFV:s övriga verksamheter.

- Utvecklingskostnad för projektet ligger nu på ca. 80 miljoner kronor. Vad det kommer att sluta på återstår att ta fram. Ö-vik och Sundsvall är i drift. Näst på tur står SAAB Linköping. 

- Nästa viktiga beslut är beskedet i frågan när tjänsten på Kiruna, Umeå, Östersund, Visby samt Malmö skall ske från RTC placerat på Arlanda. Besked om övriga Swedavias flygplatser kommer senare.  Förutom detta skall systemet med elektroniska strippar införas på Bromma samt Landvetter.


Vad 2018 kommer att innebära för ATC- personalen vid flygplatserna samt för förändringen av ATC- tjänsten återstår att se. Kommer LFV utgifter kontra inkomster att gå ihop?


Vi Flygledarveteranernas fortsätter attfölja utvecklingen inom luftfarten genom att bevaka skeenden samt att vidmakthålla och stärka goda kontakter mellan föreningen och medlemmarnas tidigare arbetsplatser inom luftfarten samt att bidra till vårdande av flygtrafiktjänstens traditioner inom flygsäkerhetstjänsten.                                     


Detta kommer vi att fortsätta med. Vi gamlingar som sitter på läktaren kan inte annat än betrakta nuvarande skeende med vemod samt förundran.


Styrelsen önskar medlemmarna en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2018.


 

Uppsala 2017-12-10

Mvh

Styrelsen/ Roger