Info 4 2016

Infobrev 4/2016

Vi närmar oss Jul i år igen. Åren verkar gå fortare och fortare ju äldre man blir. Som vanligt mycket att stå i. Barn och barnbarn kräver sitt. Skinkan skall griljeras, En liten Skåne skall inhandlas.


På veteranfronten har följande hänt. Den 22 november var styrelsen nere i Norrköping för ett styrelsemöte. Vi var även inbjudna till LFV i deras nya huvudkontor. Storleken mindre är tidigare men ljusa och trevliga lokaler. Styrelsen fick information om hur situationen i LFV ser ut. Per Kjellander höll ett bra informationsmöte med oss.


RTC, är ju mycket aktuellt f.n. Utvecklingskostnad för projektet ligger nu på ca. 80 miljoner kronor. Ö-vik är i drift men Sundsvall ATS i RTC är försenat. Driftstart beräknas ske i februari 2017.  Näst på tur står SAAB Linköping. Beräknas i drift Q 2 2017. Innan nyåret beräknas besked i frågan när tjänsten på Kiruna, Umeå, Östersund, Visby samt Malmö skall ske från RTC placerat på Arlanda. Besked om övriga Swedavias flygplatser beräknas till april 2017.  Förutom detta skall systemet med elektroniska strippar införas på Bromma samt Landvetter.


Denna mycket genomgripande förändring faller givetvis inte i god jord inom ATC- organisationen. Chock, ilska samt hårda ord har uttalats om förändringen. Hur ev. övertalighet skall lösas återstår att se. Skälet till denna mycket genomgripande förändring är enligt LFV kostnadsläget. En bidragande orsak är EU- kommissionens krav på sänkta avgifter. Referensperiod 1 (RP 1) är klar och RP 2 skall avslutas 31/12 2019. LFV anser att gränsen är nådd för att kunna skära ned kostnaderna i organisationen på vanligt vis med osthyvelprincipen. När RP 3 skall införas den 1/1 2020 anser LFV att kostnadsökning nationellt samt EU krav i RP 3 på ytterligare sänkta avgifter innebär att förändring av organisationen är nödvändig.


Radarinformation skall kunna erhållas generellt för lokala ATC samt inom YKL. Digital information för övervakning väntas. Saabs WAM-system (Wide Area Multilateration) kommer när det är utbyggt att tillhandahålla terminal- och ruttövervakning över Storstockholm och ska användas för att förbättra övervakningen i hela Sverige. Luftrummet över Kiruna och norra halvan av landet kommer att följa strax efter Stockholmsområdet, medan införandet i Göteborg är planerat till slutet av 2016 och för resten av landet under 2017. Detta kommer enligt LFV att förbättra förmågan att säkert och effektivt hantera flygtrafiken i luften över Sverige.

Saabs lösningar för multilateration använder sig av sensorer som kräver mindre underhåll för att beräkna flygplanens positioner baserat på transpondersignaler. Detta ger flygtrafikledarna exakta positioner och information om flygplanen oavsett väderförhållanden. Med högre uppdatering-frekvens av position än traditionell radar, ger Saabs multilateration effektiv övervakning för ökad säkerhet, kapacitet och effektivitet i luftrummet.


Förändringar av antal radarstationer kommer att ske. Man talar om en halvering. Två nya primärradarstationer kommer att igångsättas.

Vad 2017 kommer att innebära för ATC- personalen samt för förändringen av ATC- tjänsten återstår att se. Kommer LFV utgifter kontra inkomster att gå ihop?


I Flygledarveteranernas stadgar står:

attfölja utvecklingen inom luftfarten i allmänhet och flygsäkerheten i synnerhet genom att vidmakthålla och stärka goda kontakter mellan föreningen och medlemmarnas tidigare arbetsplatser inom luftfarten samt                                                   

attbidra till vårdande av luftfartens traditioner inom flygsäkerhetstjänsten.


Detta kommer vi att fortsätta med även om det blir svårare och svårare att besöka våra gamla arbetsplatser. Vi gamlingar som sitter på läktaren kan inte annat än med stigande förvåning betrakta skeendet.


Nog för denna gång.


Styrelsen önskar medlemmarna en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2017.

 


 


Uppsala 2016-12-14

Mvh

Styrelsen/ Roger   


Fler bilder från höstmötet finns under fliken bilder.