Info 4 2015

Infobrev 4/2015

Veteraner, aktuell information

 

Hej!

 

15 dagar till vintersolståndet, 17 dagar till julafton. Julstress? Tiden bara flyger i väg. Veckan tycks bara bestå av måndagar och fredagar. I stora världen finns bara elände, krig, terrorism, klimathot, flyktingkris allt i en salig blandning.

Vad händer på vår mikronivå? Jo, som bekant har LFV flyttat från Vikboplan till Hospitalgatan 30, i Norrköping. När "nya" Swedavia lämnade LFV den 1 april 2010 fanns 315 personer "kvar på Vikboplan". Efter flytten och i slutet på september 2015 hade LFV 154 personer i Norrköping med sina arbetsplatser i de nya lokalerna "mitt i stan". Därutöver fanns 92 anställda i den med Sjöfartsverket gemensamma enheten GSF (Gemensamma Service Funktioner) som främst arbetar med Ekonomi- och Personaladministration och som ingår i LFV. GSF finns vid Sjöfartsverkets lokaler. Totalt ca 246 personer. Av de som ingår i GSF beräknas ungefär 60 personer arbeta "för" LFV och ungefär 30 "för" Sjöfartsverket. Sammantaget betyder det att av LFV:s "nuvarande" personalvolym i Norrköping är det ungefär 214 personer som arbetar "för" LFV. 1 april 2010 var det enligt ovan 315. M. a. o har personalstyrkan i Norrköping för verkets egna behov reducerats med ungefär 100 personer, eller drygt 30 %.

 

Vad har hänt i Veteranerna. Vi hade vårt höstmöte i Ronneby och Karlskrona den 29-30 september. 42 veteraner anmälda, 39 dök upp. Två soliga dagar i Blekinge med intressant innehåll. Vi började mötet på Kallinge med föredrag om ”att vara TL i Afghanistan”, information om Flygenheten samt besök på HKP-divisionen. Joakim Stolt, FL i Ronneby, berättade samt visade bilder från sin ”tour” i Afghanistan och på basen i Mazar-e-Sharif. Därefter fick i en inblick i hur livet som JAS- pilot med uppdrag i Östersjön kan te sig. Även en förevisning av FV ny helikopter ingick. En bastant samt mycket kompetent maskin.

 

Därefter öppnade baren på mässen och en tre-rätters middag avåts. Vi bjöd 4 kollegor från ATS- Ronneby som fick en inblick i Veteranernas mångfacetterade värld. Solle samt Hans-Åke underhöll oss med sång och musik och glada tillrop. En kväll att minnas.

Dag 2 bar det av till Karlskrona och ett besök på Marinmuseet där. En intressant nyhet där är den nya byggnaden innehållande U-båtar i naturliga storlekar. Efter lunch på Museet vidtog hemfärd.

 

Fredagen den 13:e november bar det av till Sundsvall och ett besök vid RTS (Remote Tower Services). Vi blev mycket väl mottagna av Erik Bäckman och fick en mycket intressant dragning av hur det fungerar med RTS idag. Som bekant är Ö-vik i gång i skarp drift samt inom ett kvartal kommer även Sundsvall att opereras från RTS. Vi fick tillfälle att studera ingående och med aktuell flygtrafik hur systemet fungerar. De elever som utbildats på senare tid på EPN kommer mycket lätt att känna igen sig. Nästa flygplats ”på gång” lär vara SAAB i Linköping. Även en modul för AFIS Gällivare finns i Sundsvall.

En del innovativa lösningar finns i systemet t.ex. markering av blockad bana, elektroniska strippar, väderdata samt helt nya instrumenteringspaneler m.m. Överblicken över platta samt manöverområde var bra. Detsamma gällde ljusförhållanden.

 

Veteranerna har erhållit sponsring från ACR, SAAB Security and Defence Solutions, samt Combitech AB. Detta tackar vi för. Pengarna kommer att gå till vårt jubileums-möte nästa år.

 

Årsmötet är redan spikat. Det går av stapeln den 15-16 mars nästa år. Skriv upp det redan nu i kalendern. Som bekant blir kalendern fort full för oss ”pankisar”. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall ta fram förslag till var och när jubileumsmötet skall äga rum. Detta kommer att ske i Sverige. Mer information om detta kommer senare. Förutom dessa två möten arbetar vi fortfarande för att få till stånd en resa till Dubai.

 

Till sist vill styrelsen i Flygledarveteranerna önska medlemmarna en riktigt

 

God jul 2015 och ett riktigt Gott Jubileumsår 2016

 

Uppsala 7 december 2015

 

Mvh

Styrelsen/ Roger