Info 3 2017

Infobrev 3

 Veteraner, aktuell information


Vi har avverkat vårt höstmöte vid Skavsta samt Oxelösund. 26 medlemmar anmälda. Sol och klar himmel i dagarna två. Som tidigare meddelats träffades vi först på spanings-museet vid Skavsta flygplats. En anläggning som bedrivs helt ideellt av gamla flygvapenveteraner. Vi fick oss till livs spaningsflygets historia via film samt uppställda flygplan. Även en mobil barack för underättelseavdelningen med utrustning besöktes. Efter detta träffades vi på Connect Hotell.


Där gavs en genomgång av representant från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). En presentation av myndigheten, arbetsuppgifter m.m. gicks igenom. Den presenterades av en av våra medlemmar som numera tjänstgör vid MSB (Roland S). Därefter pratade John K om sin tid vid LFV som CT. En hel del information gavs. Bra saker samt även en del mindre bra saker lyftes fram.


Efter detta vidtog middag vid hotellet. En alldeles utmärkt sådan på ett trevligt hotell. Som vanligt gemytligt prat sent in på kvällen. Nästa dag avfärd i samlad tropp till femöresfortet vid Oxelösund. Där möttes vi av nya ideella krafter och vid en imponerande anläggning från kalla krigets dagar. Vi började med lunch. En äkta sådan med försvarets genuina recept på ärter och pannkaka. Efter att fått välfyllda magar fick vi bese fortet både invändigt och utvändigt med kompetenta värdar. Meningen med anläggningen var att försvara infarten till Nynäshamn. En av få djuphamnar på ostkusten. En historisk återblick från förr. Kan anläggningen återuppstå? Ja vem vet vad framtiden för oss.


En reflektion. Det finns runt om i vårt land många ideella föreningar som sköter och driver anläggningar av den typ vi besett under dessa två dagar. En historisk samt kulturell gärning som vi får vara tacksamma över.


RTC

LFV har nu fått driftgodkännande för fjärrstyrd flygtrafikledning för Sundsvalls flygplats. Det innebär att den lokala flygtrafiktjänsten för flygplatsen kommer att skötas från LFV:s Remote Tower Center i Sundsvall. Nästa Torn för omställning blir SAAB i Linköping. Centralen på Arlanda har börjat att projekteras. Datum för färdigställande okänt. Hur det blir med Swedavias fem flygplatser och Remote Tower återstår att se.


Till sist information om nästa årsmöte. Det är nu bokat på Birka Line den 14–15 mars 2018! Har ni förslag till tema eller föredragshållare kontakta omgående styrelsen. Väl mött i mars nästa år.
Uppsala 2017-10-20

Mvh

Styrelsen/ Roger