Info 2 2017INFO 2 / 2017


Hej Veteraner, aktuell information


Sommaren har gjort ett tveksamt inträde. Enligt media en mycket kall sommarperiod. Rimligen bör det bara bli bättre. Osvuret är dock bäst. Styrelsen inledde sommaren i maj med ett styrelsemöte hos Jan Ottosson i sköna Väjern. På dagordningen fanns utvärdering av vårt årsmöte. Vi hade ju förstärkt detta med två föredrag d.v.s. ett utökat program. Vi har fått positivt gensvar. Två mycket intressanta föredrag bidrog till detta. Ekonomin är fortfarande stabil, men vi har inte ännu fått utlovat bidrag från LFV. Vi har fått frågor om den norska överdödligheten bland flygledare i Norge. Vi kommer att begära från norrmännen om de fått fram några slutsatser i frågan.


Vårt höstmöte är nu planerat till den 3 - 4 oktober. Vi kommer att besöka spanings-museet i Skavsta samt femöresfortet i Oxelösund. Planera in dessa dagar i kalendern. Information kommer att gå ut om detta snarast.


Medlemsantalet ligger runt 300. Vissa medlemmar släpar efter med medlemsavgiften till föreningen.  Om du känner på dig att du inte betalt gör detta till plusgiro 627534–1. Medlemsavgiften är 250 kr.


I frågan om Remote Tower är det tyst. Jag vet dock att man håller på att planera för centralen vid Arlanda. Sundsvall ATS drivs nu från RTC. När jag fick information om detta sades dock att man under nattetid utövade ATC från det gamla tornet.

Angående Visby flygplats är det senaste jag fått fram följande: LFV:s planer på att införa fjärrstyrning av Visby flygplats stöter på tungt motstånd i elfte timmen. Försvarsmakten har nu gett verket sin syn på saken. Man vill inte att Visby ska fjärrstyras.

– Försvarsmakten säger nej till LFV:s förslag kring fjärrstyrning av Visby flygplats. Det beror på att vi har verksamhet där, det är av det skälet, säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten.

Försvaret har starka intressen i frågan. I det samråd som pågår mellan myndigheterna så säger försvaret att man utesluter fjärrstyrning eftersom det inte tar hänsyn till Försvarsmaktens behov. Det nya systemet skulle få väsentlig påverkan på försvarsmaktens verksamhet. På vilket sätt verksamheten påverkas vill inte Jesper Tengroth säga.  Det omfattas av sekretess. Vi kan bara konstatera att vi har verksamhet på Visby flygplats och att vi flyger där regelbundet. Det gör att vi säger nej till det här, säger han.

LFV kommer att fortsätta sin dialog med Försvarsmakten. I en intern skriftlig information till de anställda, som SVT Nyheter tagit del av, säger Anna Helena Wåhlin som är chef Operations på LFV, att man vill få mer information om bakgrunden till försvarets beslut.

– Vi har under hela den här processen fört en kontinuerlig dialog med Försvarsmakten i våra etablerade former för samverkan. Vi har också meddelat Försvarsmakten att den process vi har för samverkan däremot inte har varit så omfattande och inkluderande som vi hade önskat i samband med deras beslut. LFV behöver få kännedom om på vilka grunder som deras beslut är taget, säger hon. Fortsättning följer.


Den 20 oktober har bestämts att vara ”flygledardagen”. Vi kommer att uppmärksamma detta på något vis. Medlemmarna ombeds inkomma med episoder från livet som FL. Tanken är att föra det vidare för publikation.


Nog för denna gång. Hoppas vi ses igen till höstmötet.Uppsala 2017-06-27

Mvh

Styrelsen/ Roger