Info 2 2015

 

Veteraner, aktuell information

 

Årsmötet förlöpte som alltid bra. 76 medlemmar hörsammade kallelsen och vi hade trevligt i dagarna två. Två medlemmar var med för första gången och dessa var Ewa Rolfsson samt Lars-Olof Ek. Efter en kort inledning på årsmötet ajournerades mötet för intagandet av middag. Bror (Jocke) presenterade en ny kampsång. Vet inte om den kan ersätta ”Vi Flygare”…..) Fortsättning följer.

Dag två återupptogs årsmötet igen. Som vanligt inleds det med en parentation över bortgångna medlemmar. 14 medlemmar har lämnat oss förra året. 8 nya medlemmar har tillkommit. Som vanligt går vi igenom agendan med viss forcering. Verksamhetsberättelse, budget samt valärenden gicks igenom och styrelsen fick av vår revisor ansvarsfrihet. Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften gick igenom. Ny medlemsavgift fr.o.m. 2016 blir 250 kr. Ingen förändring av styrelsen sker. Alla vars mandat gått ut omvaldes.

 

Efter årsmötet blev det dags för vår hemlige gäst att framträda. I år var det Eric von Rosen son till Greve Carl-Gustav von Rosen som berättade om sitt liv. Eric berättade och visade bilder från sin spännande uppväxt både i Sverige samt i Afrika. Eric utbildade sig först till flygmekaniker men kom snart in på flygarbanan. Han flög själv i Afrika tillsammans med sin far och i de många hjälpflygningar som skedde där. Eric berättade även om tiden då han växte upp på den kaffeplantage som Etiopiens Kejsare gav familjen som tack för Carl-Gustavs insatser att bygga upp flygvapnet i landet. Eric utbildade sig även till pilot. Han har tjänstgjort i Linjeflyg, SAS samt Norwegian och som Kapten.

 

De flesta ATS har idag radarinformation. Detta innefattar även många torn. Just nu pågår ett arbete av LFV att förändra ingående signaler via ett nytt nätverk. En övergång från analog till digital teknik kommer att ske. Detta vill man sannolikt ha betalt för. Det innebär troligen att en kostnad skall tas ut för alla som vill ta del av radarinformation. De ATS (torn) som kopplas in på nätet kommer att drabbas av en viss kostnad. Ytterst drabbar det flygplatserna. De externa ATS-operatörerna måste då motivera för sina flygplatschefer den kostnad som inkoppling av radarinformation innebär. Alternativet om överenskommen kostnad inte betalas blir troligen att lösa trafiken via procedurseparation. En sak som kan försena proceduren är att det nya nätverket måste säkerhetsbevisas.

 

En annan förändring innebär att Transition Altitude (TA) skall höjas till 6000 fot. Även här blir det en försening då säkerhetsbevisningen inte hunnits med.

 

Höstmötet kommer att ske i Ronneby (Kallinge) samt Karlskrona. Detta kommer att ske den 29-30 september. Dag 1 håller vi till på Kallinge. Dag 2 besöker vi Marinmuseet. Det är inte lika lätt att få husrum som vi tidigare erhållit på flottiljer. Föreningen har lyckats boka 20 sängplatser på Brunnen. Vi vill gärna ha en preliminär bokning av er som ämnar deltaga. Utöver de 20 sängplatserna måste vi be er som blir ”över” att själva boka rum. Hör av er med den preliminära bokningen innan 1 juni. En kallelse med information om Höstmötet kommer i början på maj.

 

Styrelsen/ Roger

 

Infobrev 2/2015