Info 1 2017

Infobrev 1/2017

Hej Veteraner, aktuell information.


 

Vårt årsmöte gick av stapeln som tidigare år d.v.s. med båt mot Mariehamn. Vi var 78 veteraner som denna gång samlats i Birka-terminalen den 15 mars för båtresan. Vi blir nu insläppta tidigare till båten vilket innebär att vi får ca en timme för att inleda årsmötet innan det är dags för middag. Som traditionen är presenterades de som var med på årsmötet för första gången under stort jubel. Tänk att de kamrater vi en gång i tiden såg som juniorer och checkades ut av oss gamlingar nu är veteraner. Tiden går. Därefter inleddes årsmötet med de första sex administrativa punkterna innan ajournering och middag.


Dag två inleddes med parentation över bortgångna medlemmar. De som inte längre finns ibland oss är: Gunnar Hagelberg, Bertil Eriksson, Gösta Andersson, BAW Johansson Lars-Olof Sandström samt Auvo Hagvret. Därefter hölls en tyst minut.


Årsmötet fortsätter sedan enligt utsänd dagordning. Föreningens verksamhetsplan, ekonomisk berättelse samt revisorns- berättelse gicks igenom och godkändes. Förslag till ny budget godkändes. Inga propositioner eller motioner fanns inlämnade. Medlemsavgiften oförändrad 250 kr. Valberedningens förslag till ny styrelse lästes upp samt godkändes. Ingen förändring skedde i styrelsen. Samtliga styrelsemedlemmar som var till omval återvaldes.


Under övriga frågor diskuterades Remote Tower Services (RTS) samt 20 oktober. Många av våra medlemmar har frågor rörande RTS. Här följer en del frågeställningar från medlemmarna. Flygsäkerheten kan den garanteras? Hur ser flygsäkerhetsanalysen ut? Hur räkna hem kostnaderna för projektet? Hur ser regelverket ut? Redundans samt hur förhindrar man dataintrång? På 80 och 90-talet skedde en del incidenter kopplade till positions-sammanslagning. FL-kåren fick då kritik för detta. Om Multiple RTS, införes sker en systemmässig sammanslagning. Vad står Transportstyrelsen i frågan? Givet blir även problemet med att flytta personal. Hur många följer med till Arlanda? Från politiskt håll och även från försvarsmakten finns viss skepticism. Den som går in på nätet finner många åsikter på fjärrstyrda torn. Vissa enskilda piloter i Sverige har uttalat sig i frågan.


Här kommer åsikter från en större organisation nämligen: EUROPEAN COCKPIT ASSOCIATION POSITION (ECA)


Taking into consideration all relevant factors towards the establishment and operation of Remote Tower Services (RTS), the European Cockpit Association's position to RTS is:

 

ECA accepts the development of RTS that meet an equivalent level of safety or increase the safety of flight operations subject to a number of conditions:

•Common standards and recommended practices, definitions and procedures are developed covering flight procedures, separation standards and minimum requirements of systems and sensors among others.

•Risks in regards to RTS are being studied and solved. These including the following aspects (in no particular order):

› Adequate contingency procedures in case of hardware malfunctions (e.g. cameras, controller working positions) and system downgrades shall be in place;

› All aircraft systems, on-ground systems/networks and data transfers between aircraft and ground shall be protected from hacking, data manipulation and viruses.

› Communication procedures and regulations for airspace design around RTS airports (e.g. transponder mandatory zones) shall be evaluated and changed where necessary;

› Avoiding holding patterns, diversions or hazardous situations due to ATC staff shortages;

› Ensuring that real-time weather data and runway surface status is accurately assessed and transmitted to pilots;

 

ECA does not support the implementation of Multiple RTS until sufficient experience with Single RTS has been gained and until human factors and technical implications have been thoroughly researched and are adequately mitigated to ensure safe ATC operations.

ECA does not support the implementation of cross-border RTS service, until a legal EU framework is in place to effectively prevent regulatory forum shopping and market distortion.

Läget just nu är att i slutet av mars skall beslut fattas för de 5 tornen Kiruna, Umeå, Östersund, Visby samt Sturup. När beslutet är fattat skall uppdrag ges till respektive chef i Swedavia och LFV om hur införandet skall ske. Oddsen för införandet är låga.Utdrag från IFATCA´s hemsida:   www.ifatca.org 

20th October - The International Day of the Air Traffic ControllerDear colleagues and friends,


coinciding with IFATCA's 55th birthday, we again celebrate the International Day of the Air Traffic Controller on October 20th. For this occasion, we've again designed a poster, which we hope you'll like. Different versions, including a high quality one for printing can be downloaded clicking on the poster-icon.


Vi kommer att uppmärksamma detta på något vis.


Medlemmarna ombads komma in med episoder från livet som FL. Tanken är att föra det vidare för publikation.

I år har vi gjort ändringar dag två. Vi hade två föredrag. Vi hade först Anders Ehrling, tidigare VD i SAS och senare VD och styrelseordförande i Braathens. Anders berättade fritt ur hjärtat sina erfarenheter om de stora förändringar han varit med om i SAS. Tuffa år med personal och kostnadsnedskärningar. Även tiden i BRA, och hur företaget växt från Malmö Aviation till BRA och hur samarbetet med de mindre bolagen som trafikerar Bromma växt fram. Anders gav en intressant inblick i hur det är att driva flygbolag. Vår andra föredragshållare var Lars-Olov Johansson. Många av er känner honom från föredrag som hölls i samband med höstmötet i Sundsvall. Ludde är gammal spaningspilot som arbetar övertid med spaningskapslar samt även Open Skyes. Han berättade om upplägg och utförande av de flygningar som görs under konceptet Open Sky. En imponerande organisation med många deltagarländer. Flygrutter samt fotografier visades. Även de i systemet ingående flygplanstyperna visades. Vi från Sverige deltar med en specialutrustad SAAB 340.


Två mycket intressanta föredrag. Stort tack till föredragshållarna. Det blir en grannlaga uppgift att fortsätta på den inslagna linjen. Vart höstmötet skall äga rum är f.n. inte bestämt. Styrelsen arbetar med frågan och beslut skall fattas i mitten av maj på vårt nästa styrelsemöte. Till detta återkommer vi. Nog för denna gång.


Uppsala 2017-03-24

Mvh

Styrelsen/ Roger   


Fler bilder från höstmötet finns under fliken bilder.