Info 1 2015

Infobrev 1/2015

Veteraner, aktuell information

 

RTS (Remote Tower Services)

 

LFV har under många år arbetat tillsammans med Saab för att utveckla tekniska system för fjärrstyrd flygtrafikledning för flygplatskontroll (TWR). Med fjärrstyrda torn kan ett eller flera flygledartorn manövreras från en annan plats, oavsett avstånd. Målet är att LFVs tjänst med fjärrstyrda torn RTS, bedöms kunna ge små och medelstora flygplatser ökad flexibilitet, lägre kostnader, höjd säkerhet och ökad effektivitet.

 

I mitten på januari i år har LFV fått ett godkännande för att bedriva ATS tjänst från RTC Sundsvall för Örnsköldsviks flygplats. Innan LFV kan driftsätta RTC, så är det totalt 7 villkor som LFV måste redovisa till TS, transportstyrelsen. 2 av dessa villkor är kopplat till den operativa verksamheten och 5 till tekniken. Inget system som tidigare fått godkännande av TS genom åren har ens varit i närheten av den mängd dokumentation som RTC har genererat. Siffran som nämns är ca 225 dokument som handlar om olika former av säkerhetsbevisningar. Allting har ifrågasatts, testats och sedan bevisats eller förändrats.

 

Tjänsten bygger på det regelverk som finns idag och det är inte några nya regler som skapats för detta. Det har varit en lång och mödosam process för att nå dit LFV är idag.

RTC för Örnsköldsvik kallar LFV för version 1.0. Redan under detta år, 2015, vill LFV kunna uppgradera systemet till version 2.0. I version 2.0 är den stora förändringen att ”videotracking" och PTZ tracking erbjuds som system-stöd. D.v.s. man får en tydlig markering på bildskärmen(-arna) om det är något som rör sig på manöverområdet (fordon, flygplan, fågel, etc.). Sedan hösten 2014 har detta funnits i RTC, men endast som demonstration i en separat anläggning.

 

Under januari, februari kommer installationen att startat för Sundsvall. CAB, eller RTM (remote tower module). Uppbyggnaden ska vara färdiglevererad innan kvartal 1s utgång. RTC för Sundsvall ska implementeras till senast 31/12-2015. Utöver dessa två flygplatser så har LFV vunnit avtal för SAAB/Linköping där LFV enligt avtal ska erbjuda RTC som tjänst från 1 januari 2017. I framtiden kommer vi även se det som kallas multipel d.v.s. samtidig övervakning av 2 flygplatser. Det kommer vara ett helt nytt sätt att hantera trafik, vilket i sin tur kommer kräva en minst lika omfattande diskussion med TS som i det första fallet. Det arbetet är precis i början.

 

Vad allt detta kommer att resultera i blir intressant att få ta del av. Vi i den gamla generationens TWR- FL har svårt att se hur detta skall kunna ersätta en Flygledare på plats. Kommer RTS kopplas till att gälla för visst antal rörelser? Hur lyser man grönt, rött eller vitt? Ny teknik, nya problem? Skall bli intressant att följa resultatet samt utvärdering av det nya arbetssättet.

 

SÄVE, ett nytt Barkarby?

 

I samband med analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport konstateras att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. För att godkänna Säve för tung luftfart har man bedömt investeringsbehovet i bansystemet vara i storleksordningen 250 MSEK.

Mot bakgrund av att den tyngre passagerartrafiken utgör grunden för verksamheten vid Göteborg City Airport har Swedavia valt att överta resterande aktier i bolaget som driver flygplatsen. Samtidigt har Swedavia beslutat om en inriktning mot att fortsätta utveckla Göteborg Landvetter Airport för att säkerställa regionens tillgänglighet. Verksamheten i Göteborg City Airport kommer därmed på sikt att avvecklas. Swedavia har därför idag också meddelat om varsel av samtliga anställda vid flygplatsen.

 

Kommersiella flygbolag som har verksamhet vid Göteborg City Airport kommer att erbjudas etableringsmöjligheter vid Göteborg Landvetter Airport. Därtill kommer dialoger inledas med kvarvarande verksamheter, bland andra allmänflyg och samhällsnyttigt flyg, med syfte att finna långsiktiga lösningar. Tills vidare kan dessa dock fortsätta att nyttja infrastrukturen. Med eller utan ATC?

 

CISM

 

Vid vårt senaste styrelsemöte på ATS Arlanda, stötte jag på följande förkortning CISM. Critical Incident Stress Managment detta har funnits ute i Europa i många år i flygledarvärlden. Nu har detta införts i Sverige. Kontrollcentralerna har använt CISM i snart 3 år och alla LFV´s torn har det från 1 december 2014.

 

Vad är då CISM? Jo, har en operatör varit med om en onormal operativ händelse så aktiveras en kamratstödjare som tar kontakt med personen. Kontakten av kamratstödjaren är obligatorisk men sen väljer operatören själv om den vill prata vidare. Erfarenheten från kamratstödjarna är att operatören ofta säger att den inte känner ett behov att prata men när kamratstödjaren frågar om den bara kan berätta vad som hände så mynnar det ofta ut i ett samtal som håller på en stund.

 

Behovet är ju självklart olika från person till person men tanken är att alla ska bli erbjudna samma stöd oavsett vart man jobbar i landet. Stockholmsområdet har ju haft tillgång till flygläkaren Magnus Bodegård som fyllt den uppgiften i många år. Många tycker det är skönt att prata med någon där man inte behöver censurera något som man kanske gör om man pratar med utomstående. Allt som sägs mellan operatören och kamratstödjaren är konfidentiellt. Ibland har det uppdagats att operatören behöver professionell hjälp med händelsen då går ärendet självklart över till företagshälsovården.

 

Kontrollcentralerna har egna kamratstödjare i Malmö och Stockholm. Alla LFV torn har en gemensam kamratstödjargrupp på 9 stycken personer som har blivit valda genom ett val där alla torn flygledare och assistenter fick rösta på kollegor som de känner ett förtroende för.

Kamratstödjargruppen har fått utbildning och det finns ett nära samarbete med kamratstödjarna på kontrollcentralerna. ACR har även infört CISM under 2014.

 

En klar förbättring enligt mitt tycke. På den ”gamla goda tiden” fick vederbörande på sin höjd 15 minuters rast, en kopp kaffe och sedan i gång igen. Nu raljerar jag lite men så mycket till stöd fanns inte då enligt nuvarande inriktning.

 

Vi ses ombord på” Paradiset” den 11-12 mars. Skall bli roligt att träffas igen. Välkomna.

 

Styrelsen/ Roger