Funktionärer

FUNKTIONÄRER I FLYGLEDARVETERANERNA 2014.

 

STYRELSE

 

Ordf: Roger Elsborg

ordf@flvet.se

 

Vice ordf: Lennart Jönsson

Sekr: Karin Anghus

 

Kassör: Lars Stenberg

 

Ledamot: Bror Bruzell

 

Ledamot: Jan Ottosson

 

Ersättare: Marie-Louise Reinius

 

Ersättare: Douglas Hallöf

REVISION

 

Revisor: Tord Gustavsson

 

Ersättare: Ronny Svensson

VALBEREDNING:

Ordf: Anders Österlund

Ledamot: Per Walldén

Ersättare: Gunilla Grumstedt

 

Webmaster: Lars Hedblom

 

webmaster@flvet.se