FunktionärerFUNKTIONÄRER I FLYGLEDARVETERANERNA 2019 (Uppdateras inom kort).


STYRELSE


Ordf:          Roger Elsborg   

                  ordf@flvet.se


Vice ordf:   Lennart Jönsson

                                                                                                                     

Sekr:         Karin Anghus


Kassör:      Lars Stenberg


Ledamot:   Bror Bruzell


Ledamot:   Jan Ottosson                                                     


Ledamot:   Douglas Hallöf

     

REVISION


Revisor:     Tord Gustavsson   


Ersättare:   Ronny Svensson     

 

VALBEREDNING:   

               

Ordf:          Anders Österlund

       

Ledamot:    Per Walldén

   

Ersättare:   Gunilla Grumstedt

                                                             


Webmaster: Lars Hedblom


                  webmaster@flvet.se