Höstmötet 2016

Höstmötet 2016 i Göteborg. Bilderna på Aeroseum är tagna av Carlotto Persson och bilderna vid båtutflykten är tagna av Lasse Hedblom.