Hem

"Flygande veteraner"

från

Flygfesten i Dala Järna 2015

Foto:Lars Hedblom